Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Campus

In tijden van voortdurende maatschappelijke veranderingen wil je ervoor zorgen dat je organisatie meebeweegt met de externe ontwikkelingen. Of die nu liggen op het terrein van informatievaardigheid, digitale vaardigheden, geletterdheid, kennisdossiers voor innovatie – het is belangrijk dat je organisatie kan omgaan met de belangrijkste vraagstukken die op haar af komen. Hierbij kan Rijnbrink Campus je sparring partner zijn.

In het programma van Rijnbrink Campus besteden we aandacht aan de belangrijkste vraagstukken waarvoor je komt te staan in de ontwikkeling van de Bibliotheek van de toekomst. Ook kunnen we andere cultureel-maatschappelijke organisaties helpen die willen leren en zichzelf willen ontwikkelen. Overigens kan dat ook buiten het programma om als maatwerk, specifiek afgestemd op je organisatie.

Blijf op de hoogte van Rijnbrink Campus


Kies een rubriek

Over jeugd en onderwijs, taal- en leesvaardigheid, informatievaardigheid, digitale vaardigheden en cultuureducatie in een doorgaande lijn van 0-18 jaar.
Over participatie en zelfredzaamheid, over basisvaardigheden en geletterdheid in tijden van voortdurende maatschappelijke veranderingen, in een wereld die steeds digitaler wordt.
Over persoonlijke ontwikkeling, een leven lang leren, bijblijven in de kenniseconomie, ontmoeting en debat.
Over verandering en verbreding van de klassieke Bibliotheek, de vijf kernfuncties in de wet, Bibliotheekconcepten en de positionering van de Bibliotheek. Alles over verandervragen van Bibliotheken en culturele organisaties. Over samenwerken en krachten bundelen in netwerken en de consequenties van de veranderingen voor organisatieontwikkeling, ontwikkeling van medewerkers, financieringsvragen en ICT-systemen.
Over kennisdelen en kenniscreatie, kennisplatforms, kennisgebieden en kennisdossiers voor efficiency en innovatie in de Bibliotheek en het belang van kenniswerk in de rol van de Bibliotheek.