Datum
2023/2024
Locatie
Hunneperkade 70
Deventer

Leerteams Geletterde samenleving

Open inschrijving

We werken vanuit alle bibliotheken aan een geletterde samenleving. Voor de jeugd, jongeren en gezinnen. Maar hoe blijven we bij? Hoe vertalen we (nieuwe) inzichten vanuit de wetenschap en praktijk naar onze alledaagse werkpraktijk? Ben je op zoek naar verdieping op een bepaald thema? En lijkt het je waardevol om gedurende een jaar in kleine groepen aan de slag te gaan? Meld je dan nu aan voor een van de leerteams die in het voor- en najaar van 2023 starten. 

Datum:                              Startdatum verschilt per leerteam
Aantal deelnemers:    min.  6 – max. 10 per leerteam

Programma

Een leerteam is een vaste groep professionals die met een gekozen thema aan de slag gaan en samen leren en richting bepalen, maar begeleiding krijgen op proces en inhoud. Deelnemers (6 -10) committeren zich voor minimaal 1 jaar. In dat jaar zijn er een aantal sessies waarin je als leerteam bij elkaar komt. Tussen die sessies kan er ook inzet gevraagd worden. Het hoofdthema loopt als rode draad door alle sessies. De inhoud van de sessies wordt echter bepaald door de groep. Je gaat praktisch en onder begeleiding met elkaar aan de slag op basis van de eigen gekozen leerdoelen. Hier wordt tijdens de 1e sessie van een leerteam volop aandacht aan besteed.

Bekijk hier de presentatie van de Introductiebijeenkomst die 20 september jl. heeft plaatsgevonden voor meer uitleg over het waarom, hoe en wat van een leerteam.

Zie het document Rollen en randvoorwaarden Leerteam voor de randvoorwaarden.

Thema en data leerteams

In 2022 is het eerste leerteam gestart, thema Effectief leesonderwijs (Focus op begrip / Rijke taal).

In 2023 zal bij voldoende belangstelling gestart worden met de volgende leerteams:

 • Leesmotivatie in het VO en MBO
  1e twee data: 21 maart en 20 april; tijd: 13.00 – 16.00 uur; locatie: Rijnbrink
 • Jeugdcollectie
  1e twee data: 7 september en 5 oktober; tijd: 13.00 – 16.00 uur; locatie: Rijnbrink
 • De impact van leesbevordering (jeugd)
  1e twee data: 25 september en 2 november; tijd: 13.00 – 16.00 uur; locatie: Rijnbrink
 • Samenwerking speciaal onderwijs (ingebracht thema)
  Startmoment september 2023

–  Meer informatie over de inhoud van de betreffende leerteams vind je in de hierboven genoemde presentatie.
–  De eerste 2 data per leerteam zijn gepland, de vervolgdata en locatie wordt met de deelnemers van het leerteam afgestemd.
–  Met iedereen die zich aanmeldt wordt in januari telefonisch contact opgenomen.

Aanvullende informatie

De leerteams zijn bedoeld voor medewerkers van bibliotheken in Overijssel en Gelderland die werken aan een geletterde samenleving (jeugd, jongeren en gezin). Dus bijvoorbeeld BoekStartcoaches, leesmediaconsulenten, onderwijsspecialisten, medewerkers collectie en onderwijsmanagers. Andere geïnteresseerden met leervragen ten aanzien van bovengenoemde thema’s zijn ook welkom.

De begeleiding voor de leerteams wordt grotendeels bekostigd vanuit de netwerkprogramma’s van de provincies Gelderland en Overijssel. De eigen bijdrage voor deelname aan een leerteam is € 199,-.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan een van de leerteams, meld je dan voor 1 maart 2023 aan. Ook als je eerder via andere wegen je belangstelling kenbaar hebt gemaakt.

Direct aanmelden