Bibliotheken

We helpen bibliotheken om invulling te geven aan hun maatschappelijke opgaven. Samen werken we aan professioneel ingerichte bibliotheekorganisaties. Ook verzorgen we het beheer en transport van de collecties.

Bibliotheken in Gelderland

Bibliotheken in Gelderland

Rijnbrink en de Gelderse bibliotheken werken samen aan een Gelderland waarin iedereen kan meedoen. Het is onze ambitie dat we er - samen met onze partners - voor zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft om zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de (digitale) informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kan kennismaken met literatuur, kunst en cultuur. En dat minder mensen eenzaam zijn.

Lees meer

Bibliotheken in Overijssel

Bibliotheken in Overijssel

Rijnbrink en de Overijsselse bibliotheken werken samen in het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. Het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken bestaat uit 23 zelfstandige bibliotheekstichtingen (90 vestigingen) die intensief samenwerken om de bibliotheek aantrekkelijk te maken en te houden voor haar leden. Samen geven we de innovatie van onze bibliotheekproducten handen en voeten. De lokale situatie is hierbij altijd het uitgangspunt. De samenwerking binnen het netwerk en met Rijnbrink helpt de lokale bibliotheek verder.

Lees meer

Het begint met leesplezier

De Bibliotheek is dé vanzelfsprekende partner in leesontwikkeling. Het is de laagdrempelige plek voor kinderen om de wereld van verhalen en talenten te ontdekken. We ondersteunen bibliotheken om zo veel mogelijk ouders en kinderen met veel plezier te laten lezen.

Lees meer

Iedereen doet mee

Iedereen doet mee

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Ieder op zijn of haar eigen manier. Dat vraagt om voldoende basisvaardigheden (op het gebied van taal en digitaal). De Bibliotheek helpt om informatie te begrijpen en biedt een helpende hand om te leren. En wij ondersteunen bibliotheken daarbij.

Lees meer

Een leven lang ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert continu. Daarom is het van belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. We stimuleren activiteiten en programma's bij bibliotheken en culturele organisaties waarbij mensen kennis en inspiratie opdoen en aan hun competenties kunnen werken. Soms om inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Maar ook bijvoorbeeld uit pure interesse in een bepaald onderwerp.

Lees meer

Toekomstbestendige bibliotheekorganisatie

De afgelopen jaren hebben bibliotheken de omslag gemaakt van de klassieke uitleenbibliotheek naar de maatschappelijk educatieve Bibliotheek. Hoe richt je de bibliotheekorganisatie efficient in? Trends en ontwikkelingen vragen steeds weer om een nieuwe manier van werken. Denk aan digitalisering van werkprocessen, het beheer en doorontwikkeling van systemen, de logistiek, positionering van de Bibliotheek, beleid rondom collectioneren, HR-zaken en een solide programmabegroting. Rijnbrink helpt bibliotheken bij het werken aan een toekomstbestendige organisatie.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op!

Michael Smit

Michael Smit

Netwerkmanager provincie Gelderland

06 57 62 92 30 michael.smit@rijnbrink.nl
Laurens Felix

Laurens Felix

Interim Netwerkmanager provincie Overijssel

laurens.felix@rijnbrink.nl