Toekomstbestendige bibliotheekorganisatie

De afgelopen jaren hebben bibliotheken de omslag gemaakt van de klassieke uitleenbibliotheek naar de maatschappelijk educatieve Bibliotheek. Maar hoe richt je een bibliotheekorganisatie efficient in?

Trends en ontwikkelingen vragen steeds weer om een nieuwe manier van werken. Denk aan digitalisering van werkprocessen, het beheer en doorontwikkeling van systemen, de logistiek, positionering van de Bibliotheek, beleid rondom collectioneren, HR-zaken, marketingplannen en een solide programmabegroting. Rijnbrink helpt bibliotheken bij het werken aan een toekomstbestendige organisatie.

Randvoorwaarden geregeld

Om mee te bewegen in toekomstige veranderingen willen bibliotheken hun organisatie innoveren, (door)ontwikkelen en versterken. De Bibliotheek is goed georganiseerd als:

  • De Bibliotheek creatief en innovatief is in het vinden van manieren om te kunnen voldoen aan haar (maatschappelijke) opgaven.
  • De Bibliotheek de financiĆ«n goed op orde heeft, goed bereikbaar en toegankelijk is.
  • De Bibliotheek medewerkers en vrijwilligers heeft die toegerust zijn om samen de veranderende maatschappelijke opgave het hoofd te bieden.

Onze diensten

Bekijk ook onze diensten op het gebied van bedrijfsvoering die we aanbieden voor bibliotheken en culturele organisaties.

Bekijk Onze Diensten

Meer weten? Onze adviseurs helpen je graag.

Margreet Smit

Margreet Smit

Programmalijncoƶrdinator Basis Garanderen

06 83 13 62 78 margreet.smit@rijnbrink.nl