Onze organisatie

Rijnbrink is een Provinciale Ondersteunings Instelling voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel. We ondersteunen bibliotheken en culturele organisaties met subsidies van de provincies Gelderland en Overijssel. In opdracht van de provincie Overijssel zijn we daarnaast ook uitvoerder van de projecten Cultuureducatie met Kwaliteit en Cultuur aan de Basis in Overijssel.

Zowel in Gelderland als in Overijssel werken we voor en met maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken en culturele organisaties. Ook maken lokale en provinciale overheden gebruik van onze denk- en daadkracht. Rijnbrink is een netwerkpartner en innovator.

Leefbare samenleving waarin iedereen mee kan doen

We geloven in een leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen. We zijn ervan overtuigd dat goed geïnformeerd zijn, beschikken over basisvaardigheden als taal en gebruik van media en alle vormen waarin we ons cultureel uiten, essentieel zijn om in verbinding te zijn én te blijven met de samenleving. We zien bibliotheken en culturele organisaties als een onmisbare, verbindende schakel hierin.

Daarom zetten we ons iedere dag met passie in om samen met bibliotheken, taalhuizen, muziekverenigingen, scholen en cultuuraanbieders, inwoners te verrijken met taal-, digitale of creatieve vaardigheden. Want hoe vaardiger je als burger bent, hoe meer je zelf vorm kunt geven aan je leven.

We ondersteunen en adviseren bibliotheken, partners van bibliotheken, culturele organisaties, amateurmusici en orkesten in Gelderland en Overijssel, zowel inhoudelijk als facilitair, op diverse gebieden zoals educatie, cultuur en samenleving. Daarnaast bieden we een pakket van advies- en ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering.

 

Op naar een vaardiger, creatiever en slimmer Overijssel en Gelderland!

Meerjarenplan Samenspel 2021-2024

Onze samenleving wordt steeds complexer. Ontwikkelingen lijken steeds sneller te gaan. Zowel in het sociaal domein als rond duurzaamheid heeft elke organisatie en overheidsinstelling een enorme opgave. Het zijn opgaven die niet alleen op te lossen zijn, maar altijd in Samenspel. Lees hieronder onze meerjarenstrategie.

Code Cultural Governance

Goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie zijn belangrijk voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van organisaties. Rijnbrink gebruikt onderstaande Code Cultural Governance als een instrument voor goed bestuur, adequaat toezicht en een transparante verantwoording. In aanvulling daarop is hier ook een overzicht van onze leden van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden geplaatst.

Wij ontvangen subsidie van:

Wij werken samen met: