Cultuureducatie

Cultuuronderwijs op elke school en voor ieder kind in Overijssel. Dat is waar wij aan werken. We stimuleren lokale samenwerkingen en zijn de schakel tussen onderwijs, gemeenten en cultuuraanbieders.

Het belang van cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, muziek, media, beeldende kunst en erfgoed zijn niet alleen ontzettend leuk, maar ze zijn ook broodnodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten en maken zij kennis met schoonheid. Ze leren de waarde van kunst te begrijpen. Cultuureducatie zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.

Meer over Cultuureducatie

Rijnbrink werkt nauw samen met de provincie Overijssel aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Dit wordt gedaan door lokale samenwerkingen tussen gemeenten, scholen, culturele instellingen, kunstvakdocenten/kunstenaars en andere organisaties te ondersteunen en stimuleren met expertise en financiële middelen.

Kijk op cultuuronderwijsoverijssel.nl

Cultuuronderwijs met Kwaliteit (CmK)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de provincie Overijssel vinden het erg belangrijk dat alle leerlingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs toegang hebben tot goed en uitdagend cultuuronderwijs. Daarom stellen ze geld beschikbaar door middel van het programma CmK. Voor 21 kleine en middelgrote gemeenten in Overijssel is Rijnbrink penvoerder van het programma. Dit betekent dat Rijnbrink het aanspreekpunt is voor alle scholen binnen dit gebied.

De huidige CmK-periode loopt van 2021-2024. Voor alle scholen uit het werkgebied van Rijnbrink ligt een voucher klaar die binnen deze vierjarige termijn kan worden ingezet voor cultuureducatie. Scholen kunnen zelf bepalen in welk schooljaar ze meedoen. Inschrijven kan elk jaar in juni voor het daaropvolgende schooljaar.

Als het gaat om cultuureducatie zijn er op dit moment provinciaal gezien naast CmK nog twee andere programma’s relevant: Cultuur aan de Basis (CaB) en Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs (BKCO). Lees hier meer over deze twee programma’s.

Meer weten? Onze adviseurs helpen je graag.

Merel ten Elzen

Merel ten Elzen

Teamleider Cultuureducatie / programmalijncoördinator

06 23 73 47 98 merel.tenelzen@rijnbrink.nl
Karin Klomp

Karin Klomp

Adviseur Cultuureducatie

06 12 33 26 41 karin.klomp@rijnbrink.nl
Elin Groot Rouwen

Elin Groot Rouwen

Adviseur Cultuureducatie / Hovenier Proeftuin Overijssel

06 83 98 35 20 elin.grootrouwen@rijnbrink.nl
Vera Martens

Vera Martens

Adviseur Cultuureducatie

06 57 48 26 80 vera.martens@rijnbrink.nl
Jelle Verschuur

Jelle Verschuur

Adviseur Cultuureducatie

06 57 42 16 39 jelle.verschuur@rijnbrink.nl
Kiki Vos de Wael

Kiki Vos de Wael

Hovenier Proeftuin Overijssel

kiki.vosdewael@rijnbrink.nl