Een leven lang ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert continu. Daarom is het van belang dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij stimuleren activiteiten en programma’s bij bibliotheken en culturele organisaties waarbij mensen kennis en inspiratie opdoen en aan hun competenties kunnen werken. Soms om inzetbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Maar ook bijvoorbeeld uit pure interesse in een bepaald onderwerp.

Persoonlijke ontwikkeling

De Bibliotheek is bij uitstek de plek om ongedwongen te leren. Mensen én organisaties weten de Bibliotheek hiervoor steeds beter te vinden. Het is een plek waar je leert over taal en media, maar ook over (actuele) thema’s als democratie, duurzaamheid, (deel)economie en technologie. De Bibliotheek is een plaats van verrijking en verdieping. Een plek waar je kennis haalt en brengt, maar ook kunt ontmoeten, toegankelijk voor iedereen.

Inspiratiegids Onverwachte ontmoetingen

In de Bibliotheek vinden op allerlei niveaus ontmoetingen plaats: tussen bekenden of tussen bezoekers en medewerkers, maar er kunnen ook nieuwe bruggen worden geslagen. Als sociale ontmoetingsplek kan de Bibliotheek een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van groepen mensen die elkaar in het dagelijks leven niet (meer) vanzelfsprekend tegenkomen. Rijnbrink maakte een inspiratiegids voor bibliotheken Programmeren rondom Onverwachte ontmoetingen. Onder 'Publicaties' op deze website vind je ook inspiratiegidsen over de thema's Duurzaamheid en Democratie.

Inspiratiegids Programmeren rondom onverwachte ontmoetingen

Programma’s en projecten

  • We werken samen met bibliotheken en andere partners om een stevige lokale programmering te ontwikkelen rond (actuele) maatschappelijke thema’s.
  • We zorgen dat medewerkers van bibliotheken beter uitgerust zijn om de lokale programmering in, met en voor stad of dorp, handen en voeten te geven.
  • We maken de Bibliotheek zichtbaar als plek voor lokale ontmoetings-, leer- en leesactiviteiten voor individuen en voor groepen.

Meer informatie

Kijk op www.geldersebibliotheken.nl

Kijk op www.overijsselsebibliotheken.nl

Meer weten? Onze adviseurs helpen je graag.

Annelies Bartelink

Annelies Bartelink

Programmalijncoördinator Persoonlijke Ontwikkeling

06 22 02 50 20 annelies.bartelink@rijnbrink.nl