Iedereen doet mee

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Ieder op zijn of haar eigen manier. Dat vraagt om voldoende basisvaardigheden (op het gebied van taal en digitaal). De Bibliotheek helpt om informatie te begrijpen en biedt een helpende hand om te leren. En wij ondersteunen bibliotheken daarbij.

Basisvaardigheden

In Overijssel en Gelderland werken we samen met diverse partijen om bibliotheken te ondersteunen bij programma’s rondom basisvaardigheden. Met als doel dat bibliotheken inwoners kunnen helpen met het leren en doorontwikkelen van basisvaardigheden, zoals lezen, rekenen en digitale vaardigheden. Rijnbrink biedt expertise, middelen en instrumenten op het gebied van basisvaardigheden. Vanuit onze provinciale rol ondersteunen wij bibliotheken bij de vertaalslag van het landelijk beleid naar regionale en lokale invulling daarvan.

In samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland en de bibliotheeknetwerken in beide provincies uit zich dat in initiatieven zoals Taal Werkt! en Gelderland Geletterd.

Bibliotheek en Integratie

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat geldt ook voor nieuwkomers in Nederland: vluchtelingen, expats, studenten en arbeidsmigranten. In 2022 gaat de nieuwe Inburgeringswet in, waarbij gemeenten weer de regie over het inburgeringsproces nemen. Er liggen kansen voor de Bibliotheek om zich te profileren met non-formeel (les)aanbod en mogelijkheden om nieuwkomers in contact te brengen met de Nederlandse bevolking.

Digitale inclusie

Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op ons leven. De snel veranderende wereld is niet voor iedereen goed bij te houden. Het vraagt om een stevige basis in digitale vaardigheden. Veel mensen hebben moeite met deze digitale taal. Daarom werken we samen met vele partners en de overheid met als doel iedere burger een goede digitale basis te bieden.

Bibliotheken werken met twaalf publieke dienstverleners samen om burgers dicht bij huis te helpen omgaan met de digitale overheid. Dit doen zij door het aanbieden van steeds meer cursussen digivaardigheden.

Daarnaast richten alle bibliotheken uiterlijk 2021 een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in. Daar kunnen mensen bijvoorbeeld terecht met vragen over hun belastingaangifte.

Bibliotheek en Techniek

Techniek heeft een steeds groter effect op ons leven. Denk aan robotisering en programmeren, maar ook aan het bedienen van apparaten die we dagelijks gebruiken. Hoe kunnen bibliotheken bijdragen aan grip op deze techniek? Rijnbrink helpt bibliotheken bij dit vraagstuk.

Doorontwikkeling Taalhuizen

Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen is daarom van groot belang. Als kennispartner tillen we Taalhuizen in Overijssel en Gelderland naar een hoger niveau.

Meer informatie?

Kijk op www.geldersebibliotheken.nl

Kijk op www.overijsselsebibliotheken.nl

Meer weten? Onze adviseurs helpen je graag.

Paul Hulman

Paul Hulman

Programmalijncoördinator Participatie in de Informatiesamenleving

06 12 32 31 92 paul.hulman@rijnbrink.nl