Datum
ma 3 juli
Tijd
10:00 - 15:00 uur
Locatie
Wilhelminaplein 1
Panningen
Aantal deelnemers
8 – 16

Train-de-begeleider Studiekringen50plus; Fysieke Startbijeenkomst

Open inschrijving

Studiekringen van en voor ouderen zijn een mooie kans om als bibliotheek bij te dragen aan de ontwikkelingen in het sociaal domein én in een Leven Lang leren. Studiekringen dragen enerzijds bij aan geestelijk actief blijven en anderzijds aan het voorkomen van eenzaamheid. De collectie van de bibliotheek en het zijn van een “open leercentrum” vormen de ideale thuisbasis voor het starten van nieuwe studiekringen.

Programma

In een Studiekring komt niet alleen kennis, maar vooral ook wijsheid samen. We hebben het over mensen die hun nieuwsgierigheid boven de 50 levensjaren niet kwijt zijn geraakt. Een geregeld samenkomen van ouderen rond een zelfgekozen thema, in een veilige groep, waarbij ontmoetingen, gesprekken en inzichten bepalen hoe de studiekring zich ontwikkelt. Voor meer informatie over een studiekring verwijzen we naar de website www.studiekringen50plus.nl

De fysieke startbijeenkomst maakt samen met 4 begeleidingsmomenten op locatie onderdeel uit van het train-de-begeleider traject. De training is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Platform Studiekringen50plus en Rijnbrink.

Het programma van deze train-de-begeleider is gericht op het ondersteunen en opstarten van nieuwe studiekringen en bestaat uit een mix van theorie en overdracht van ervaring. Nieuwe studiekringen starten vanuit de bibliotheek is een nieuw concept voor de bibliotheken, dat het liefst in samenwerking met de welzijnsorganisatie en ouderenbonden opgepakt wordt!

Als deelnemer aan deze training, leer je de achtergronden van de Studiekringen kennen, met de randvoorwaarden om succesvol te starten met een studiekring. De werkvormen die daar bij horen, de setting en de groepsdynamiek bij het starten van de studiekring komen aan bod en worden verder uitgediept tijdens de begeleidingsmomenten op locatie. Na de online trainingsbijeenkomst ga je zelf één of meerdere nieuwe studiekringen opzetten in je bibliotheek of vanuit je welszijnsorganisatie. Vanuit deze training krijg je daar nog op 4 momenten een coaching-on-the-job bij. Deelnemen aan deze training is starten met studiekringen!

De begeleiding is in handen van Saskia Lenis (Rijnbrink) en Elvire Derks (Platform Studiekringen50plus) met een delegatie van de starters van het Platform.

Investering

Deelname aan het programma kost € 500,- excl. BTW per bibliotheek- of welzijnsorganisatie.
Dit bedrag is inclusief deelname van max. 2 (bibliotheek)medewerkers per organisatie aan de online trainingsbijeenkomst en 4 momenten voor coaching-on-the-job bij het opstarten van studiekringen.
Cursusmateriaal en de lunch zijn inbegrepen.

Aanmelden

Je kunt je voor dit programma tot  23 juni 2023 aanmelden.

Direct aanmelden