Datum
In overleg

De publieksservice en de educatieve bibliotheek | Frontoffice

In-company

De bibliotheek wordt steeds meer onderdeel van een netwerk dat mensen helpt om zich verder te ontwikkelen. Vooral mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, computeren en rekenen. Maar ook kinderen die hier nog mee moeten beginnen. Als medewerker publieksservice wil je al deze mensen goed op weg helpen. Dit leertraject volg je met het hele team publieksservice. Er is in het programma ook een actieve rol weggelegd voor de specialisten educatie en basisvaardigheden. Het resultaat is dat je weet wat jouw bibliotheek aan kinderen, jongeren en kwetsbare mensen te bieden heeft en hoe je deze mensen op een goede manier doorverwijst.

Data:                      4 bijeenkomsten, in overleg te plannen door de Bibliotheek, looptijd: 3 mnd
Tijd:                         2 bijeenk. van 1,5 uur, 2 bijeenk. van 3 uur, 7 e-learning modules van gem. 1 uur
Locatie:                 eigen Bibliotheek
Deelnemers:       15 – 20

Voor wie

Medewerkers publieksservice van de bibliotheek zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die nog niet bekend zijn met de dienstverlening of er meer over willen weten. De nadruk ligt op het aanbod voor kinderen, jongeren en onvoldoende zelfredzame volwassenen.

Programma

Het programma is een combinatie van individueel online leren én vier gezamenlijke bijeenkomsten. Dit totaalpakket van leren en ontwikkelen vindt plaats in de eigen Bibliotheek. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Aanbod voor jeugd:

  • BoekStart – stimuleert lezen met de allerjongsten. Dit schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling.
  • De Bibliotheek op school – onderwijs, bibliotheek en gemeente besteden samen aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Volwasseneducatie – Sociaal domein

  • Waarom houden bibliotheken zich bezig met het sociaal domein? Landelijke context – opdracht van de gemeente(n), netwerk en beleidskeuzes.
  • Activiteiten – samenwerkingspartners en verantwoordelijke collega’s.
  • ‘Nieuwe’ klanten – mensen herkennen die onvoldoende basisvaardigheden hebben, en hen aanspreken en doorverwijzen.
  • Het digiTaalhuis als netwerk en fysiek plek – wie doet wat (intern en extern) en welk materiaal biedt het?

In vier bijeenkomsten bespreken de medewerkers publieksservice met hun inhoudelijke collega’s wat hun bibliotheek doet op deze terreinen, en met welke samenwerkingspartners. Ze lossen met elkaar een aantal cases op. Op basis van hun behoeften krijgen ze verduidelijking en verdieping op specifieke onderdelen.

Na afloop van de leergang:

  • is bekend welke activiteiten jouw Bibliotheek organiseert voor kinderen en volwassenen.
  • herkennen de medewerkers deze klanten sneller, kunnen hen makkelijker aanspreken en goed doorverwijzen naar de juiste collega’s.
  • is met het team afgesproken hoe je elkaar voortaan goed op de hoogte houdt van het (nieuwe) aanbod.
  • De bijeenkomsten worden geleid door trainers/adviseurs van de POI’s in het werkgebied van de bibliotheek in samenwerking met de specialisten Educatie en Basisvaardigheden.

Investering

De kosten voor dit in-company traject bedragen € 6.195,-.

Aanmelden

De teamleider van de Frontoffice geeft de Bibliotheek op via de Bibliotheek Campus.

Meer informatie

Ben je een teamleider van een bibliotheek in Overijssel of Gelderland en heb je inhoudelijke vragen over deze training?
Neem dan contact op met Nicoline Hendriks: nicoline.hendriks@rijnbrink.nl | 06 83 70 73 99.

Voor praktische vragen: Bibliotheek Campus | Saskia Endeman | info@bibliotheekcampus.nl | 088 19 70 317