Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nieuws

Nieuws |

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Nieuws |

De digitalisering van de maatschappij én de overheid vraagt om digitale vaardigheden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Zo’n 4 miljoen mensen ondervinden problemen bij digitaal contact met de overheid.

Nieuws |

Op 23 januari 2020 besprak Klaas vd Schaaf het boek  ‘Blindganger' van Michael Ondaatje voor begeleiders van leeskringen uit Overijssel.

Nieuws |

Op 19 december jl installeerde gedeputeerde Cultuur Roy de Witte de klankbordgroep BKCO op het provinciehuis in Zwolle. De groep denkt mee over de uitvoering van het Bestuurlijk Kader en houdt de dialoog over cultuuronderwijs in Overijssel levendig. Leden van deze groep zijn ouders, culturele organisaties, ICC-ers, en cultuurcoaches.

Nieuws |

Laaggeletterdheid raakt ons allemaal. Hoe ga je hiermee om en wat kunnen we samen doen om dit vraagstuk aan te pakken? Wat maakt de projecten binnen Taal Werkt! succesvol en wat kunnen we hiervan leren? Hoe zorgen we ervoor dat deze samenwerkingen blijven bestaan en verder worden uitgebouwd? Deze vragen staan centraal tijdens de tweede conferentie Taal Werkt!. 

Nieuws |

In verband met de feestdagen zijn veel van onze medewerkers & teams in de periode 23 dec. t/m 3 jan. afwezig. Klik op de titel van dit bericht voor aanvullende informatie over de bereikbaarheid van @Work, onze personeels- en salarisadministratie en Musidesk.