Verrijkende verhalen: leesbevordering in meertalige gezinnen

In een wereld waar diversiteit steeds meer de norm wordt, is het essentieel om ook diversiteit te omarmen in de vaardigheden en begeleiding rondom lezen. Het project ‘leesbevordering in meertalige gezinnen’ heeft als doel deze diversiteit te omarmen en te bevorderen. Samen met De Voorleeshoek hebben we 100 prachtige meertalige voorleesfilmpjes gemaakt, een initiatief dat niet alleen ouders en kinderen verbindt, maar ook bibliotheken en educatieve programma’s transformeert.

Een inspirerende samenwerking

Het succesverhaal begon met een inspirerende samenwerking van Rijnbrink (initiatiefnemer en projectleider), De Voorleeshoek, Stichting Lezen, de Koninklijke Bibliotheek (KB), SPN en de bibliotheken Hardenberg en West-Achterhoek. Samen hebben we 100 voorleesfilmpjes in diverse moedertalen (ook wel thuistalen genoemd) gemaakt die meertalige gezinnen bereiken en verrijken. Door de krachten te bundelen en door de inzet van de bibliotheek, hebben we inmiddels een schat aan cultureel diverse verhalen gecreëerd die de harten van kinderen overal kunnen veroveren.

Een geslaagde pilot

Na een succesvolle pilot met 10 bibliotheken, waarvan de afsluiting in november 2023 plaatsvond, zijn we nu klaar om de resultaten van onze inspanningen breder te verspreiden. De feedback van ouders, kinderen, en professionals was overweldigend positief, wat ons motiveert om dit initiatief op nationaal niveau in leesbevorderingsprogramma’s te integreren. Zo hopen we dat alle bibliotheken de nieuwe content weten in te zetten en we gezamenlijk nog meer (meertalige) gezinnen weten te bereiken en te ondersteunen in het leesplezier en de taalontwikkeling.

Landelijke integratie

Ons doel is om deze voorleesfilmpjes op te nemen in landelijke leesbevorderingsprogramma’s zoals BoekStart, de Bibliotheek op School en de VoorleesExpress. We willen dat elk gezin de mogelijkheid heeft om deze waardevolle bronnen te ontdekken en te benutten. Door samen te werken met educatieve partners streven we ernaar om de toegang tot (prenten)boeken en het leesplezier te vergroten voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun achtergrond.

Verbinding in verscheidenheid

Ons project vindt zijn kern in het verbinden van diverse talen en culturen via verhalen. Met onze voorleesfilmpjes kunnen gezinnen verhalen delen in hun moedertaal, van Marokkaans-Arabisch en Syrisch-Arabisch tot Pools en Turks. Deze diversiteit slaat een brug tussen generaties en culturen, waardoor we een inclusievere samenleving kunnen opbouwen waarin elke stem gehoord wordt. Ontdek deze prachtige verhalen en beleef de meertalige voorleesfilmpjes op de Jeugdbibliotheek.

De kracht van thuistaal

Een kernaspect van onze missie omvat de ontwikkeling van informatieve filmpjes, waarin we de onschatbare waarde van voorlezen in de thuistaal benadrukken. Deze filmpjes vormen een essentiële schakel in ons streven om ouders aan te moedigen om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en samen het leesplezier te ervaren. Door het belang van voorlezen in de thuistaal te onderstrepen, bieden we ouders niet alleen waardevolle kennis, maar ook inspiratie om een stimulerende leesomgeving thuis te creëren.

Bouwen aan taalrijke thuisomgevingen

Deze filmpjes zijn van onschatbare waarde, omdat ze ouders rechtstreeks aanspreken in hun eigen taal – of dat nu Turks, Pools, Syrisch-Arabisch of Marokkaans-Arabisch is – en hen laten zien waarom het zo waardevol is om in de moedertaal voor te lezen. Bovendien bieden ze praktische ideeën en tips om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. BoekStart coaches, VoorleesExpress vrijwilligers, pedagogisch medewerkers en anderen kunnen deze filmpjes gebruiken als krachtige tools om het belang van voorlezen in de thuistaal te communiceren en ouders te begeleiden bij het creëren van een taalrijke thuisomgeving.

Toekomstige uitbreidingen

We kijken met enthousiasme naar de toekomst en zijn momenteel in gesprek met diverse partijen om ons project verder uit te breiden. Ons doel is om voorleesfilmpjes te ontwikkelen in talen zoals Tigrinya, Dari/Farsi en Papiamentu, zodat nog meer gezinnen kunnen profiteren van deze rijke bronnen. Door voortdurend te innoveren en onze horizon te verbreden, hopen we een blijvende impact te maken op de levens van kinderen in Nederland met verschillende culturele en talige achtergronden.

Ontdek de kracht van verhalen in meertalige gezinnen

Bekijk hieronder één van de informatieve filmpjes in het Pools. Binnenkort delen we alle informatieve filmpjes in de vier talen breder via de landelijke leesbevorderingsprogramma’s. Ook zijn de korte versies van de informatieve filmpjes reeds te bekijken op de website van de Jeugdbibliotheek. Doe mee en laat ons samen een wereld van mogelijkheden creëren voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. Samen kunnen we de kracht van verhalen omarmen en de leesbevordering in meertalige gezinnen bevorderen.