Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Geef je cultuuronderwijs in het primair of speciaal onderwijs? Dan kun je mogelijk een subsidie krijgen om cultuurbegeleider te worden.

Vanaf 1 oktober is de subsidieregeling ‘Cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs’ in werking. Doel van de regeling is het stimuleren van inhoudelijke verdieping op het gebied van cultuuronderwijs en duurzame inbedding hiervan in het primair onderwijs.

Voor wie en hoe veel

Subsidie kan worden verstrekt voor een leraar voor het volgen van de opleiding tot cultuurbegeleider. De subsidie bedraagt maximaal € 3000 voor cursusgeld, € 175 voor kosten studiemateriaal en € 300 voor reiskosten.

Daarnaast kan de school een tegemoetkoming in de vervangingskosten van de leraar ontvangen. Per leraar max 72 uur, tarief € 37,79 per uur.

Meer informatie >