Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Al meer dan 70 aanvragen! In reactie op onze uitvraag bij scholen en cultuuraanbieders voor de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) hebben we meer dan 70 nieuwe aanvragen ontvangen. Uiterlijk 17 september moeten alle aanvragen voor deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit door Rijnbrink binnen zijn. In de komende – nieuwe – planperiode wordt het proces dat met CmK is ingezet, doorgezet, versterkt en verdiept.

ce09 CmKDe komende periode (2017 - 2020) is het mogelijk financiële ondersteuning aan te vragen voor 3 soorten projecten:

  1. Het borgen van het proces en de resultaten van huidige CmK projecten.
  2. Implementeren van reeds ontwikkelde leerlijnen en deskundigheidstrainingen op een school die tot dusver niet heeft deelgenomen aan CmK (nieuwe scholen).
  3. Ontwikkelen en implementeren van nieuwe leerlijnen en deskundigheidstrainingen op nieuwe scholen.

Type 1: kunnen worden aangevraagd door scholen.
Type 2: kunnen worden aangevraagd door cultuuraanbieders
Type 3: projecten: kunnen worden aangevraagd door cultuuraanbieders, scholen en schoolbesturen

Voor 2017 hebben scholen en cultuuraanbieders tot 17 september de tijd om hun aanvraag in te dienen. Voor komende schooljaren geldt de volgende planning:

  • Start schooljaar 2017 / 2018: aanvraag indienen van 1 april tot en met 1 juni 2017. Aanvragers krijgen uiterlijk 1 juli bericht.
  • Start schooljaar 2018 / 2019: aanvraag indienen van 1 april tot en met 1 juni 2018. Aanvragers krijgen uiterlijk 1 juli bericht.
  • Start schooljaar 2019 / 2020: aanvraag indienen van 1 april tot en met 1 juni 2019. Aanvragers krijgen uiterlijk 1 juli bericht.

In 2017 organiseren we samen met Crea Hengelo een Expeditie Cultuureducatie die volledig gericht is op kennismaken met het Culturele aanbod in Overijssel. Deelnemers gaan ervaren, voelen en beleven wat kunst kan betekenen op school. Na deze Expeditie volgen er in maart en april een drietal mini Expedities verspreid over verschillende locaties in Overijssel om scholen en cultuuraanbieders praktisch te helpen bij het maken van een aanvraag. De data vind je in de agenda van deze nieuwsbrief.