Subsidieadvies
Subsidieadvies

SPUK-regeling voor toekomstbestendige bibliotheken

De Rijksoverheid vindt de rol van de Bibliotheek in de samenleving steeds belangrijker. Vanaf 2025 hebben gemeenten en provincies de wettelijke zorgplicht om de toegang tot bibliotheken te waarborgen. In de aanloop daarnaartoe komen, via verschillende regelingen, extra middelen beschikbaar om de lokale bibliotheken te versterken. De SPUK-regeling ‘herstel bibliotheekstelsel’, die 24 maart 2023 is gepubliceerd in de Staatscourant, biedt bibliotheken en gemeenten kansen om te bouwen aan toekomstbestendige bibliotheekorganisaties en voor te bereiden op e wettelijke zorgplicht van bibliotheken, vanaf waarschijnlijk 2025.

Webinars 28 maart en 4 april

Rijnbrink heeft tijdens twee interactieve sessies voor bibliotheekdirecteuren en beleidsambtenaren de SPUK-regeling toegelicht. De sessies zijn via de volgende links terug te kijken:
28 maart – provincie Overijssel
4 april – provincie Gelderland

De presentatie is hier te downloaden:
Van zorgplicht en tijdelijke regeling webinar Overijssel 28 maart 2023
Van zorgplicht en tijdelijke regeling webinar Gelderland 4 april 2023

Over de SPUK-regeling

De SPUK-regeling heeft als doel bij te dragen aan het realiseren van toekomstbestendige bibliotheken. De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de volgende activiteiten:

  • Het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging.
  • Het doorontwikkelen van een bestaande, beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging.
  • Verruiming van de bemande openingstijden van een bibliotheekvestiging met minimaal 10 uren per week.
  • Verruiming van de bemande sta-uren van de bibliobus met minimaal 10 uren per week in gemeenten waar geen andere bibliotheekvoorzieningen zijn.

Wat kan Rijnbrink voor u betekenen?

Het aanvragen van de SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen heeft een korte doorlooptijd. De eerste aanvraagronde loopt van 15 mei tot en met 15 juni 2023. Dat vraagt om een snelle opvolging. Rijnbrink is sterk in het begeleiden van het proces van planvorming tot aanvraag, en kan hiermee werk uit handen nemen.

Rijnbrink heeft de expertise in huis om bibliotheken en gemeenten in verschillende stadia en op verschillende manieren te helpen bij de aanvraag van de SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen:

  • Relatiemanagers zijn eerste aanspreekpunt voor bibliotheken en voor de eerste vraagopvang. Ook kunnen zij helpen inspireren en verkennen waar de SPUK-aanvraag op gericht kan worden.
  • Lokale ondersteuning om mee te denken op strategisch, financieel en/of organisatorisch vlak.
  • Rijnbrink neemt deel aan het landelijk SPUK overleg waar alle provinciale contactpersonen, VOB, SPN, VNG en IPO bij elkaar komen. Hierdoor kunnen lokale ontwikkelingen en vragen snel gedeeld en beantwoord worden.

Alle regelingen op een rij

Er zijn een aantal websites die ook meer informatie geven over de verschillende financiële regelingen, zoals:

De regeling – Staatscourant
DUS-i – SPUK-regeling
DUS-i – Overzicht kenmerken en scores gemeenten 

Tip: meld je hier aan en ontvang updates over de SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen direct in de mailbox!

Contact en meer informatie

Sterkere bibliotheken krijgen we door met elkaar samen te werken, plannen te maken en uit te voeren. Rijnbrink staat voor u klaar om de Bibliotheek in staat de stellen de kansen te verzilveren en samen met de gemeenten en andere partners verder te bouwen aan toekomstbestendige bibliotheekorganisaties

Voor de bibliotheken zijn onze relatiemanagers de eerste aanspreekpunten. Voor gemeenten zijn de bibliotheken het eerste aanspreekpunt.

Relatiemanagers Overijssel

Astrid Kroon

Astrid Kroon

Relatiemanager bibliotheken (West) Overijssel

06 13 92 83 97 astrid.kroon@rijnbrink.nl
Georges Elissen

Georges Elissen

Relatiemanager bibliotheken (Oost) Overijssel / MFO`s

06 83 32 13 13 georges.elissen@rijnbrink.nl
Anja Nazloomian

Anja Nazloomian

Relatiemanager Bedrijfsvoering

06 12 22 64 18 anja.nazloomian@rijnbrink.nl

Relatiemanagers Gelderland

Ildiko van Veldhuizen

Ildiko van Veldhuizen

Relatiemanager bibliotheken (West) Gelderland

06 12 85 92 81 ildiko.vanveldhuizen@rijnbrink.nl
Willy Blom

Willy Blom

Relatiemanager bibliotheken (Oost) Gelderland

06 82 60 02 16 willy.blom@rijnbrink.nl
Anja Nazloomian

Anja Nazloomian

Relatiemanager Bedrijfsvoering

06 12 22 64 18 anja.nazloomian@rijnbrink.nl