Nieuwe financieringsstromen bibliotheken Gelderland en Overijssel

De Rijksoverheid vindt de rol van de Bibliotheek in de samenleving steeds belangrijker. Vanaf 2025 hebben gemeenten en provincies de wettelijke zorgplicht om de toegang tot bibliotheken te waarborgen. In de aanloop daarnaartoe komen, via verschillende regelingen, extra middelen beschikbaar om de lokale bibliotheken te versterken. De SPUK-regeling ‘herstel bibliotheekstelsel’, die eind maart openbaar is gegaan, biedt bibliotheken en gemeenten kansen om te bouwen aan toekomstbestendige bibliotheekorganisaties.

Om te helpen deze kansen te verzilveren organiseert Rijnbrink op 28 maart voor de provincie Overijssel en op 4 april voor de provincie Gelderland (in samenwerking met de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB) en VNG Gelderland) twee webinars om over deze belangrijke ontwikkelingen te informeren en ondersteuning te bieden bij het aanvragen van de middelen.

Op weg naar toekomstbestendige bibliotheken met zorgplicht

We bieden een overzicht van rijks-, provinciale en gemeentelijke doelen en middelen en besteden in het bijzonder aandacht aan de SPUK-regeling voor de toekomstbestendige Bibliotheek en de relatie met de aanstaande zorgplicht.

Wat komt er precies op gemeenten en bibliotheken af? Waar liggen de kansen? Wat zijn de voorwaarden? Welke verplichtingen komen daarbij kijken? Wat is de betekenis van de zorgplicht? Hoe kunnen we daar op anticiperen, nu en in de toekomst? Hoe kunnen we dit het beste oppakken in Gelderland? Hoe kan Rijnbrink daarbij helpen?

Voor gemeenten wordt specifiek ingezoomd op de belangen, te vervullen rollen en te nemen acties. Tijdens het webinar, waarin ook ruimte is om ideeën uit te wisselen en mogelijkheden met elkaar te verkennen, wordt antwoord op deze en andere vragen gegeven.