Succesvolle afronding eerste SPUK-ronde voor toekomstbestendige bibliotheken

Tussen 15 mei en 15 juni 2023 zijn bibliotheken in de gelegenheid gesteld om een SPUK-aanvraag in te dienen bij de gemeente gericht op een toekomstbestendige bibliotheek. In totaal zijn er landelijk ruim 200 aanvragen ingediend voor de verbetering van een bestaande bieb of de opening van een nieuwe vestiging.  

Rijnbrink heeft als Provinciale Ondersteuningsinstelling op verschillende manieren bibliotheken en gemeenten ondersteund bij de SPUK-aanvraag. Onder andere door het organiseren van informatieve webinars, voorafgaand aan de indientermijn, met later nog een SPUK & BTW webinar, verzorgd door een fiscaal jurist. Onze relatiemanagers fungeerde als sparringpartner en adviseur. Naast het meedenken, meelezen en soms meeschrijven aan de beknopte projectaanvraag ondersteunde zij ook bij inspireren, adviseren en verbinden. Daarmee werden bibliotheken ontzorgd en praktisch verder geholpen. Maar ook de gemeenten. Gea van der Woude, beleidsmedewerker Cultuur van de gemeente Twenterand: “De SPUK aanvraag is samen met de relatiemanager van Rijnbrink en de bibliotheek opgesteld. Rijnbrink overziet het totale veld rondom het bibliotheekwerk en heeft ons daarin deskundig, zowel inhoudelijk als financieel, geadviseerd. Dit levert een echte meerwaarde op voor het openbaar bibliotheekwerk in de gemeente Twenterand.” 

In totaal heeft Rijnbrink bij ruim 40 SPUK-aanvragen in de provincie Overijssel en Gelderland, bibliotheken en gemeenten in meer of mindere mate ondersteund. En dat werd gewaardeerd.

Alice van Diepen, directeur bestuurder bibliotheek Deventer: “Complimenten voor de ondersteuning van Rijnbrinkcollega’s. Zij hebben mij enorm geholpen met enerzijds het brede verhaal van de SPUK en anderzijds de vertaalslag naar de praktijk van mijn organisatie en het goede gesprek met de ambtenaar en bestuurder hierover. Het was echt een co-creatie!” Ook Jackeline Mekkes, directeur Bibliotheek Dalfsen was blij met de ondersteuning: “Waardevol dat we continue gevoed werden met informatie en alle laatste updates over de SPUK-regeling. Dat motiveert en inspireert.” 

Als POI kijken we terug op een geslaagde eerste SPUK-ronde. We kijken ook vol vertrouwen uit naar de tweede inschrijftermijn (15 november – 15 december 2023). Meer weten over de SPUK, een webinar terugkijken of in contact komen met één van onze relatiemanagers? Ga naar: https://www.rijnbrink.nl/diensten/subsidieadvies/