Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Het meerjarenplan voor de periode 2021-2024.

Onze samenleving wordt steeds complexer. Ontwikkelingen lijken steeds sneller te gaan. Zowel in het sociaal domein als rond duurzaamheid heeft elke organisatie en overheidsinstelling een enorme opgave. Het zijn opgaven die niet alleen op te lossen zijn, maar altijd in Samenspel.

Een vaardiger, creatiever en slimmer Overijssel en Gelderland.

Rijnbrink zet zich iedere dag met passie in om bij te dragen aan een klimaat waarin bibliotheken, taalhuizen, muziekverenigingen, scholen en cultuuraanbieders inwoners verrijken met taal-, digitale – of creatieve vaardigheden. Want hoe vaardiger je als burger bent, hoe meer je zelf vorm kunt geven aan je leven.

Rijnbrink is een netwerkpartner en innovator. Wij werken vanuit provinciale opdrachten die bijdragen aan lokaal resultaat. Op naar een vaardiger, creatiever en slimmer Overijssel en Gelderland! 

Lees meer in ons meerjarenplan.