Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

De jaarresultaten van Rijnbrink.

Ieder jaar maken we een weergave van onze inspanningen die - wat ons betreft - een bijdrage hebben geleverd aan een leefbare samenleving. In veel gevallen hebben we dit zeker niet alleen gedaan, maar hebben we in partnerschap mooie resultaten bereikt.