Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Zeeland, dé provincie voor het opstarten van Studiekringen50plus. Dat vonden Hanneke Luxembourg en Cees Schuurbiers ook. Hanneke Luxembourg, domeinspecialist Ouderen bij ZB (Bibliotheek van Zeeland), startte in Zeeland samen met een collega, meerdere studiekringen op voor actieve 50plussers. Cees Schuurbiers is contactpersoon voor een van de studiekringen in Goes. Tijd voor een aantal vragen.

Kunnen jullie kort uitleggen wat een studiekring precies is?
Hanneke: “Een vaste groep van acht tot tien mannen en vrouwen in de leeftijd van 50 tot 85 jaar, die een keer in de twee weken bij elkaar komt. Het format bestaat grofweg uit twee delen. Een van de deelnemers vertelt een half uurtje over een thema uit een lijst met onderwerpen die ze zelf hebben aangedragen. Die lijst is zeer divers, omdat ieder lid een andere achtergrond heeft. Na de bespreking discussieert de groep meestal nog een half uurtje met elkaar over het onderwerp.”
Cees: “Daarnaast is er altijd een actualiteitenrondje. We praten over wat ons is opgevallen in het nieuws. Dat motiveert deelnemers om tot op hoge leeftijd kranten en nieuws te blijven volgen, want je wilt wel voorbereid zijn en kunnen meepraten. Sommige studiekringen kiezen bij elke bijeenkomst een dagvoorzitter en maken een agenda en verslag, anderen laten dat meer vrij. Er is altijd één deelnemer die contact houdt met de plaatselijke Bibliotheek.”

Hoe kwamen jullie in aanraking met de studiekringen en wat maakte dat jullie dachten: dit moeten we in Zeeland ook gaan doen?
Hanneke: “Ik werd geattendeerd op de Studiekringen50plus tijdens mijn digitale zoektocht naar mogelijke activiteiten voor actieve ouderen. Ik vond dat er voor deze doelgroep nog te weinig aanbod was in de Bibliotheek en vond gehoor bij de directie. Er werd een mooie ruimte ingericht voor deze doelgroep. Samen met mijn collega Jenny van Kampen ben ik enthousiast van start gegaan. Zeeland is een vergrijzende provincie. En veel mensen dreigen in een sociaal isolement te raken als hun netwerk kleiner wordt. Wij waren ervan overtuigd dat er voldoende animo zou zijn voor studiekringen onder actieve 50plussers. Dat bleek inderdaad zo te zijn.”
Cees: “Mijn aandacht werd gewekt door een artikel in een huis-aan-huis blad. Ik hoopte dat er in Goes voldoende belangstelling zou zijn voor een studiekring. Tijdens een informatiebijeenkomst heb ik mijn voorkeur voor een dag en dagdeel aangegeven. Gelukkig bleek er voldoende interesse te zijn.”

In het voorjaar van 2017 volgden Hanneke en Jenny de training ‘train-de-begeleider’ bij Rijnbrink. Een bijkomend voordeel van de training was begeleiding bij het starten van een studiekring door een ‘studiekringer’ van het Platform Studiekringen50plus. Ze nodigden Antoon Coster uit om naar Middelburg te komen om als ambassadeur op te treden tijdens een informatiebijeenkomst.

Hoe ben je te werk gegaan, Hanneke?
Hanneke: “De informatiebijeenkomst die we in Middelburg hielden was een groot succes. Na de eerste euforie over de grote opkomst zijn we gelijk groepen gaan samenstellen en mensen gaan uitnodigen voor de eerste bijeenkomsten. In Middelburg zijn we met twee groepen gestart. Door goede promotie via social media en andere kanalen werd de wachtlijst voortdurend aangevuld en konden we steeds weer een nieuwe groep vormen.

En als je terugkijkt, wat zie je dan dat er sindsdien gebeurd is?
Hanneke: “Dat er inderdaad een groeiende behoefte is aan dit soort activiteiten bij 50plussers. Door deelname aan de Studiekringen krijgen deelnemers meer sociale contacten. Vooral in een provincie die bekend staat om zijn eilandenstructuur en waar steeds meer basisvoorzieningen wegvallen is dat een groot goed. Inmiddels zijn er acht studiekringen in Zeeland: vijf in ZB Middelburg en drie in OB Goes.”
Cees: “Ik vind vooral de snelheid en het gemak waarmee e.e.a. van de grond is gekomen, het meest opmerkelijk. Sinds de start zijn echt hele mooie dingen gebeurd. Binnen onze groep heb ik gezien hoe de som van de verschillende individuen zich gaandeweg omzet in een meer dienende rol ten behoeve van het collectief. Het wij-gevoel krijgt steeds meer vorm.
Hanneke: “Ik ben blij dat we deze nieuwe activiteit hebben kunnen toevoegen aan het al bestaande aanbod voor 50plussers. Opleidingsniveau doet er niet toe. Dit is juist een heel laagdrempelige activiteit. Iedereen, ook mensen met een lichte beperking, kan meedoen.”

Wat hopen jullie te bereiken met de studiekringen in Goes?
Hanneke: “Samen met twee collega’s aldaar zijn we begonnen met drie groepen tegelijk. Een ongekend succesvolle start na één informatiebijeenkomst! Over animo niet te klagen dus. Kennelijk klopt het wat we ook zagen gebeuren in Middelburg: er is een enorme behoefte van een groeiende groep ouderen om op een informele manier kennis met elkaar te delen, de hersens te blijven gebruiken en nieuwe contacten te maken. Anders dan het netwerk waar ze vaak al heel lang in verkeren. Daarmee boor je als vanzelf nieuwe gespreksonderwerpen aan, en dat is iets wat veel ouderen als zeer verrijkend ervaren. Er is dus nog voldoende werk aan de winkel voor de meer afgelegen gebieden in Zeeland.”


Meer weten over de studiekringen50plus? Kijk op www.studiekringen50plus.nl. Op 9 oktober start er een 'train-de-begeleider' training. Meer informatie en aanmelden? Kijk hier