Bouw mee aan de Bibliotheek van de Toekomst

Tijdens de Innovatieweek van Rijnbrink is met enkele directeuren uit het Overijsselse en Gelderse netwerk, de Koninklijke Bibliotheek en adviseurs van Rijnbrink gebrainstormd over de Bibliotheek van de toekomst in het jaar 2030.

De Bibliotheek staat in het hart van de lokale samenleving als ontmoetings- en verblijfsplaats voor verschillende groepen mensen. En die samenleving verandert steeds sneller. Nu is dus het moment om na te denken over de toekomst van deze ontmoetingsplek om de relevantie voor de inwoners ook in de toekomst te waarborgen.

Stellingen, thema’s en hoe aanpakken?

Tijdens de bijeenkomst kwamen drie onderdelen aan de orde:

De Toekomst in Beeld

Met de Trendcurve van Rijnbrink als achtergrondinformatie voor het gesprek, werden aan de hand van prikkelende stellingen contouren zichtbaar hoe de deelnemers de toekomstige Bibliotheek voor zich zagen. Een sneltekenaar vertaalde deze in beelden en beeldplaten. Zo werden samen met de groep de eerste puzzelstukjes gelegd.

Meedoen = toekomst vorm geven

De besproken stellingen, thema’s en ingrediënten uit de beeldplaten zijn onderdelen van een puzzel die nog niet gelegd is. Het zijn de eerste stukjes. Een basis voor verdere gesprekken met stakeholders, futurologen en natuurlijk de inwoners waarvoor we het als Bibliotheek doen. Kortom, verdieping, verbreding en experimenten met ideeën in de vorm van innovatieve fieldlabs.

Heb je ideeën over de toekomst van de bibliotheek? Zie je kansen of oplossingen of heb je gewoon een goede blik in de glazen bol? Bouw mee aan de puzzel!

Meer weten

  • Meebouwen aan de Bibliotheek van de Toekomst? Mail Jeroen de Graeve, strategisch adviseur, betrokken bij innovatieve fieldlabs.
  • Op de websites van het netwerk van Overijsselse en Gelderse bibliotheeknetwerk vind je onder de programmalijn Basis Garanderen meer bouwstenen voor de bibliotheek van de toekomst.