Bibliotheek van de Toekomst: Wat is nodig om de toekomst te realiseren?

In het gesprek met deelnemers aan de brainstormsessie zijn er een aantal voorwaarden besproken die nodig zijn voor het realiseren van de Bibliotheek van de Toekomst. Welke zijn dat? Wat is jouw mening over deze puzzelstukjes? Ga je hier graag over in gesprek? Mail Jeroen de Graeve en laat het weten.

Gezamenlijk doel

Met de netwerkagenda 2021-2023 van de bibliotheekbranche zijn we gezamenlijk op pad gegaan. De drie maatschappelijke opgaven zijn leidend, maar bibliotheken vullen die zelf lokaal in door samenwerkingen met partners zoals onderwijs en welzijn. Een lokaal in te vullen variant van de netwerkagenda helpt met het gesprek bij gemeenten.

Zichtbaarheid verbeteren

Bibliotheek Nederland moet zichtbaar gemaakt worden door gezamenlijke communicatie en marketing. De Bibliotheek is namelijk voor iedereen, waar je ook woont. Gezamenlijk hebben we diensten nodig zoals streaming en een landelijk, hedendaags bibliotheekabonnement voor alle dienstverlening. Dus niet alleen boeken. En we leveren gebruiksgemak. Het wordt tijd dat we onze propositie beter over het voetlicht gebracht krijgen.

Personeel en medewerkers

Hoe blijven we aan geschikt personeel komen? Kennis en expertise moeten we gaan delen binnen de Bibliotheek van de toekomst. Een flexpool van bibliotheekmedewerkers betekent dat we medewerkers aan elkaar kunnen uitlenen. Via lokale en landelijke fieldlabs werken we aan experimenten en innovaties. Hiervoor is landelijke smeerolie nodig.

Spreiding locaties

De Bibliotheek is een podium van de stad. Ook zit de Bibliotheek op plekken waar ze nu nog niet zit.

Digitaal is key

Online hebben we werk met elkaar om te zorgen dat de Bibliotheek goed toegankelijk is: qua dienstverlening maar ook in gebruikersinteractie. De digitale bibliotheek moet een verlengstuk zijn van de fysieke aanwezigheid en sfeer. Verder zit de Bibliotheek uiteraard op de smartphone.

Focus houden

Om die Bibliotheek te worden voor iedereen moeten we inzet gaan plegen op dienstverlening voor de jeugd, verder aan de slag met programmering voor de zelfredzame volwassene en mee in de transitie naar een platform van halen en brengen van, voor en door iedereen (Community Library). Transitie naar community library. Dan ben/wordt je voor en van iedereen. Hier ligt ons groeipotentieel.

Abonnement 2.0

Bij bovenstaande ambities is het huidige abonnementsmodel niet meer passend: bij de ambitie om van leden naar gebruikers en bezoekers te gaan horen nieuwe verdienmodellen en abonnementsvormen die zich niet meer alleen focussen op de collectie/uitleen van boeken en voor groter gebruiksgemak zorgen. Bijvoorbeeld modellen zoals Spotify, Netflix en Hellofresh. Gebruiksgemak, inspelend op een behoefte en aan en uit te zetten wanneer de inwoner dat wenst.

Geld en muren

Tenslotte: meer geld (onderbouwd) en ontschotting bij overheden op alle niveaus is van belang.

Meer weten?

Bekijk de thema-pagina over de Bibliotheek van de Toekomst-sessie.