Bibliotheek van de Toekomst: hoe denk jij daarover?

In het gesprek met deelnemers aan de brainstormsessie zijn er een aantal stellingen aangegeven en besproken. Deze tref je hieronder aan. Wat is jouw mening over deze stellingen? Ga je hier graag over in gesprek? Mail Jeroen de Graeve en laat het weten.

Stelling 1 – Van bibliotheek naar welzijnsinstelling

“Door meer en meer in te zetten op de maatschappelijk-educatieve bibliotheek zijn we straks in 2030 een soort gemeenteloket annex welzijnsinstelling geworden. Vooral voor de doelgroep niet-zelfredzamen. Zitten we nog wel in de culturele subsidiepot van gemeenten?”

Stelling 2 – Het einde van de standalone bibliotheek

“De bibliotheekfunctie gaat in de toekomst bijna overal op in een culturele samenwerking of in een gecombineerde instelling met bijvoorbeeld theater, cultuureducatie of volksuniversiteit. Standalone bibliotheken verdwijnen, behalve in de G4.”

Stelling 3 – de community library

“De bibliotheek van de toekomst moet een platform worden voor het halen en brengen van kennis en informatie. Een community library van de ‘gemeenschap’. De sleutels van de voordeur geven we aan de inwoners. Het transactiemodel verandert, geen klassieke abonnementen maar pay per use of in natura door uitwisseling van diensten.”

Stelling 4 – de digitale bibliotheek

“De bibliotheek van de toekomst is voornamelijk digitaal qua dienstverlening en zit feitelijk op je smartphone. De collectie boeken is geminimaliseerd. Ouderen en kinderen lezen straks immers ook digitaal.”

Stelling 5 – de robuuste, zichzelf bedruipende bibliotheek

“De bibliotheek van de toekomst moet zijn eigen broek gaan ophouden omdat subsidies zullen afnemen. Wel robuust, maar door zoveel mogelijk eigen inkomsten i.p.v. subsidies.”

Meer weten?

Bekijk de thema-pagina over de Bibliotheek van de Toekomst-sessie.