Persoonlijke ontwikkeling

Met maatschappelijke en culturele programmering in de bibliotheek draagt de programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling onder meer bij aan de kernfuncties ontmoeting & debat en kennismaking met kunst en cultuur

We leven in hectische tijden, met grote maatschappelijke opgaven die gevolgen hebben voor onze manier van leven. Deze opgaven raken ons allemaal direct of indirect. En er is niet één oplossing. Ze maken nieuwsgierig, roepen om dialoog en vragen om (extra) informatie, duiding of inspiratie. Ook is er rust en ontspanning nodig, zodat mensen zich staande kunnen houden in deze complexe samenleving.

De programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling gaat over het bouwen aan een betrokken samenleving. Over het stimuleren van actief en democratisch burgerschap. En over zelfontplooiing, samenlevingsvaardigheden en kunst- en cultuurbeleving. In een ongedwongen setting, met ruimte voor ieders eigenheid.

Je kunt hierbij denken aan een kunstinstallatie die een onverwachte ontmoeting tussen bibliotheekbezoekers stimuleert, een verkiezingsdebat of een duurzaamheidscafé. De bibliotheek – en de gecombineerde instelling met een bibliotheekfunctie – is bij uitstek de plek waar ruimte is voor ontmoeting, gesprek, confrontatie, ontwikkeling en ontspanning. Midden in de samenleving. Ongedwongen. Voor iedereen.

Programma’s en projecten

  • We werken samen met bibliotheken en andere partners om een stevige lokale programmering te ontwikkelen rond (actuele) maatschappelijke thema’s en op cultureel gebied.
  • We zorgen dat medewerkers van bibliotheken beter uitgerust zijn om de lokale programmering in, met en voor stad of dorp, handen en voeten te geven.

Thema’s

  • Democratie en burgerschap
  • Duurzaamheid
  • Onverwachte ontmoetingen
  • Leesclubs
  • Studiekringen
  • Leergang ‘Programmeren in de bibliotheek’
  • Sustainable Development Goals
  • Techniektaal

Onze adviseurs helpen je graag om met jouw bibliotheek het verschil te maken

Annelies Bartelink

Annelies Bartelink

Programmalijncoördinator Persoonlijke Ontwikkeling

06 22 02 50 20 annelies.bartelink@rijnbrink.nl
Elisabeth Rullens

Elisabeth Rullens

Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 82 42 49 28 elisabeth.rullens@rijnbrink.nl
Jelle van de Graaf

Jelle van de Graaf

Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

0682090431 jelle.vandegraaf@rijnbrink.nl
Yvonne Sinkeldam

Yvonne Sinkeldam

Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 10 99 07 28 yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl
Daphne ten Siethof

Daphne ten Siethof

Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 82 05 76 62 daphne.tensiethof@rijnbrink.nl
Rebecca Lombaers

Rebecca Lombaers

Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 51 26 20 20 rebecca.lombaers@rijnbrink.nl