Het zal voor veel bibliotheken herkenbaar zijn: met een klein team werk je keihard aan grote maatschappelijke opgaves van de ‘nieuwe bibliotheek’. Dat vraagt om heldere, strategische keuzes. Wat doe je wel en wat doe je niet (meer)? Wat vraagt dat van je organisatie, programmering en medewerkers? Gelderse bibliotheken met dit soort ontwikkelvraagstukken kunnen met ‘Lokaal Samenspel’ de denk- en innovatiekracht van Rijnbrink inschakelen.

Wat is Lokaal Samenspel?

Lokaal Samenspel is onze (gesubsidieerde) dienstverlening waarmee Gelderse bibliotheken in samenspel met Rijnbrink lokale vraagstukken kunnen aanpakken. Zodat bibliotheken – ondanks de waan van de dag – toch kunnen innoveren.

Wat vragen we van je?

Lokaal Samenspel vraagt om co-productie tussen jouw bibliotheek en Rijnbrink. Samen doen we wat nodig is om het project tot een goed einde te brengen. Het heeft de voorkeur om projecten uit te voeren die ook voor andere bibliotheken relevant zijn. Als je gebruikmaakt van Lokaal Samenspel, vragen we je dan ook om jouw kennis en ervaringen te delen met de andere Gelderse bibliotheken.

Wat kan Rijnbrink voor je doen?

Heeft jouw bibliotheek een ontwikkelvraagstuk? En wil je daar samen met een externe expert werk van maken? Neem dan contact op met je relatiemanager van Rijnbrink! Samen maken we een concrete opdrachtomschrijving, een projectplan en een planning. Gedurende het project verzorgt Rijnbrink ook de monitoring van de voortgang.

Voorbeeld uit de praktijk

Bibliotheek Wijchen: Samenwerken vanuit de bedoeling
“Samen met Rijnbrink zijn we in Wijchen al een paar jaar onderweg met het project ‘samenwerken vanuit de bedoeling’. We zetten organisatieontwikkeling in om onszelf zó te in te richten dat we onze bedoeling zo goed mogelijk in praktijk brengen. Dat klinkt logisch, maar daar komt veel bij kijken: een nieuwe manier van organiseren, nieuwe dienstverleningsconcepten en nieuw gedrag van iedereen die bij en met ons werkt.

We maken nu heldere keuzes. Met de juiste mensen en talenten op de juiste plek.

Momenteel doen we een ontwikkelprogramma voor de coördinatoren. Zodat zij – samen met collega’s en vrijwilligers – onze missie kunnen vertalen naar de praktijk, hun talenten goed kunnen inzetten en ieders eigenaarschap vergroten.
We hebben flinke stappen gezet. We maken nu heldere keuzes. Met de juiste mensen en talenten op de juiste plek. We hebben beter inzicht in onze eigen organisatie en beter overzicht over onze resultaten. Dat maakt dat we ook beter in gesprek zijn met de gemeente als het gaat om impact, formatie en verantwoording.”

Anja Kaashoek
Directeur-bestuurder van Bibliotheek Wijchen