“Een monitoringsprotocol is een handig hulpmiddel in het gesprek met gemeente.”

Interview met Bert Frölich, directeur-bestuurder Kunstwerk! Liemers

Bert Frölich zit geregeld aan tafel bij de gemeenten uit zijn werkgebied. Vorig jaar kreeg hij de vraag: “Wat doen jullie als Kunstwerk! Liemers eigenlijk allemaal?” Als MFO heeft Kunstwerk! een bijzonder uitgebreid aanbod, gericht op ontwikkeling, cultuureducatie en verblijf. Om overzicht aan te brengen, vroeg Bert vanuit Lokaal Samenspel de hulp in van Rijnbrink om samen met hem een monitoringsprotocol op te zetten. Niet alleen om meer overzicht in de processen te creëren, maar ook om een goed hulpmiddel te hebben in de gesprekken met de gemeenten.

“Voorafgaand aan het ontwikkelen van een monitoringsprotocol is er samen met de betreffende gemeenten een beleidskader vastgesteld. Dit hielp zowel om zelf te bepalen: wat vinden wij belangrijk, waarom vinden wij het belangrijk en hoe gaan we het uitvoeren? Maar ook voor de gemeente: hoe zien wij dan dat jullie die doelen hebben bereikt? Het helpt bij het kaderen.”

Het is best een ingewikkeld traject om vanuit de MFO van alle onderdelen de effecten te monitoren, omdat het werk uit meerdere ketens en samenwerkingsverbanden bestaat. Bovendien wordt er al veel aan informatie en cijfers doorgegeven via verschillende benchmarks. Toch is het goed om bewust te zijn van de doelen en middelen en welke effecten we lokaal bereiken.

“Ik vond het interessant om uit mijn blikveld te stappen en vanuit een hoog over perspectief mee te kijken in dit proces. Het uitgewerkte protocol dat hieruit voort is gekomen blijkt voor ons een handige leidraad te zijn om mee te werken. Dit hadden wij echt niet zelf kunnen realiseren. Ook de samenwerking en ondersteuning van zowel Rijnbrink als MDF in dit traject was fijn.”

Laurie de Zwart (adviseur Rijnbrink) en Anne Marie van Raalten – Ligtenberg (senior adviseur MDFnl) hebben samen met Bert Frölich aan het traject gewerkt. Hoe kijken zij terug op dit traject? “Het is mooi om te zien dat je door een methodiek te volgen een gezamenlijke taal kunt ontwikkelen, waarbij je met elkaar kunt bepalen wat belangrijk is. Het is schipperen tussen ‘alles willen weten’ en pragmatisch met tijd en data omgaan. Door zo’n gesprek te voeren en gewoon ergens te beginnen, kun je daarmee starten. Het hoeft dan niet perfect, maar je gaat met elkaar op pad en kunt onderweg bijstellen.”

Het monitoringsprotocol laat tot nu toe een positief spoor na. “Naast dat het overzicht biedt en een handig hulpmiddel is in gesprek met de gemeente, heeft het ook bijgedragen aan de processen die Kunstwerk! nu volgt, om focus te leggen en daar effectmeting op te verrichten. Ook gaat het protocol over maatschappelijke effecten. Evaluaties die bij scholen zijn gedaan worden nu bijvoorbeeld ook meegenomen in het jaarverslag. “

“Het is goed geweest dat we hier mee bezig zijn geweest. Het hielp om helder te krijgen of we de juiste koers varen en heeft uiteindelijk ook geholpen om binnen ons brede pallet keuzes te kunnen maken.” aldus Bert Frölich.

“Vroeg of laat ga je toch de vraag krijgen van de gemeente: “Wat doen jullie en wat is jullie toegevoegde waarde voor onze gemeente? ”. MFO’s zijn vaak al stappen verder dan gemeentes denken. Zorg dat je die vragen voor bent. Een monitoringsprotocol is echt een heel handig hulpmiddel in het gesprek met gemeentes, én het dient als een heel strategisch hulpmiddel om zelf de regie te pakken richting gemeentes.”

Dit monitoringsprotocol komt voort uit een Lokaal Samenspel tussen Kunstwerk! Liemers, Rijnbrink en MDFnl. Ook aan de slag met impactgericht werken, impactgerichte prestatieafspraken of monitoring? Neem dan contact op met mij: laurie.dezwart@rijnbrink.nl.
Laurie de Zwart Adviseur Rijnbrink