Bij Rijnbrink werken we samen met bibliotheken in Gelderland en Overijssel aan de Gezinsaanpak. Met de Gezinsaanpak willen we de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid doorbreken, en ervoor zorgen dat elk kind opgroeit in een taalrijke thuisomgeving. Bibliotheken, scholen, taalhuizen en andere maatschappelijke organisaties weten elkaar hierbij steeds beter te vinden.

Cirkel GezinsaanpakWerktrajecten

In 2020-2022 heeft een groot deel van de bibliotheken in Overijssel en Gelderland actief gewerkt aan een plan van aanpak voor een lokale gezinsaanpak. In een provinciaal werktraject hebben zij hierin samengewerkt en gekeken naar de lokale visie, samenwerkingspartners en uitdagingen. Bijvoorbeeld meer doelgroepgericht werken en scholing voor collega’s van alle afdelingen. Bekijk onderstaand filmpje van de laatste werksessie met daarin de bevindingen van een aantal bibliotheken.

Waarom de gezinsaanpak?

De Gezinsaanpak is erop gericht dat ouders worden ondersteund bij de verdere ontwikkeling van hun eigen basisvaardigheden en tegelijkertijd leren hun kinderen te ondersteunen in de taalontwikkeling. Om dit te bereiken is het enerzijds nodig om bibliotheekprogramma’s voor volwassenen en voor kinderen in samenhang met elkaar aan te bieden. Anderzijds pleit het voor een structurele samenwerking tussen de Bibliotheek en haar partners. De gemeente heeft hier een belangrijke regierol in. Alle actuele informatie over de gezinsaanpak is te vinden op B netwerk.

Gemeentelijke gezinsaanpak

Vanaf eind 2024 krijgen Nederlandse gemeenten de regierol over de aanpak van laaggeletterdheid. De gezinsaanpak is hier een belangrijk onderdeel van, om te voorkomen dat er een nieuwe generatie laaggeletterden opgroeit. Dit vraagt om een vanuit de gemeente aangestuurde netwerksamenwerking van partners uit verschillende domeinen. De bibliotheken hebben hierin een essentiële rol.

Werving 25 nieuwe gemeenten gestart

Voor een volgende fase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG) wordt er gezocht naar 25 nieuwe gemeenten. Alle informatie over de werving vind je op Bnetwerk en via Stichting Lezen en Schrijven. De deadline is 21 april. Alleen gemeenten kunnen zich aanmelden, maar jij kunt in het contact met jouw gemeente(n) aangeven welke rol jullie Bibliotheek in deze uitrolfase kan spelen.

Terugkijken: online bijeenkomst ‘Hoe betrek je de gemeente bij de gezinsaanpak?’

Op 23 februari jl. organiseerde Rijnbrink de online bijeenkomst ‘Hoe betrek je de gemeente bij de gezinsaanpak?’. Bekijk hieronder het compilatiefilmpje. De gehele bijeenkomst terugkijken? Deze vind je hier.

Informatie en ervaringen gebundeld in online magazine

We hebben praktijkvoorbeelden, ervaringen en wetenschappelijke inzichten over gezinsaanpak gebundeld in een online magazine. Interessant voor adviseurs/specialisten die hier dagelijks mee bezig zijn, maar ook een manier om andere geïnteresseerden mee te nemen en te informeren over gezinsaanpak.

Online magazine gezinsaanpak

Toolkit

Om de Bibliotheek te ondersteunen bij het vertellen van een krachtig verhaal heeft Rijnbrink in 2018 een toolkit Gezinsaanpak ontwikkeld. Deze toolkit is in samenwerking met Stichting Lezen en verschillende Bibliotheken ontwikkeld, speciaal voor de Gelderse en Overijsselse Bibliotheken.

De toolkit van Rijnbrink bestaat uit:

  • Fysiek uitklapbare folder (beschikbaar gesteld voor Gelderse en Overijsselse Bibliotheken)
  • Digitale versie van de folder en praatplaat
  • PowerPoint presentatie

De toolkit visualiseert het verhaal van de cyclus van laaggeletterdheid binnen het gezin, hoe dit van generatie op generatie wordt doorgegeven én hoe door structurele samenwerking met partners de cyclus doorbroken kan worden.

Webinars

Rijnbrink organiseerde drie inhoudelijke webinars over de Gezinsaanpak. Eén met prof. dr. Roel van Steensel over onderzoek naar de effectiviteit van ouder-kindprogramma’s. En één met dr. Martine van der Pluijm over haar onderzoek en aanpak ‘Thuis in Taal’ dat gaat over het aangaan van partnerschapsrelaties met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen. De laatste ging over het herwaarderen van meertaligheid en het belang van een meertalige leescultuur thuis, in de kinderopvang en op school.


Bekijk hier het webinar met prof. dr. Roel van Steensel terug

Bekijk hier het webinar met dr. Martine van der Pluijm terug

BEKIJK HIER HET WEBINAR MET LIDY PETERS TERUG

 

Alleen samen kan de cyclus van laaggeletterdheid doorbroken worden!