Bij Rijnbrink werken we samen met bibliotheken in Gelderland en Overijssel aan de Gezinsaanpak. Met de Gezinsaanpak willen we de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid – die vaak van generatie op generatie in stand blijft – doorbreken. Bibliotheken, scholen, taalhuizen en andere maatschappelijke organisaties weten elkaar hierbij steeds beter te vinden.

Cirkel GezinsaanpakWerktraject

Inmiddels is het tweede werktraject Gezinsaanpak gestart, waarbij de deelnemende bibliotheken met elkaar samenwerken aan de verschillende facetten van Gezinsaanpak.

Samenwerking

De Gezinsaanpak is er op gericht dat ouders worden ondersteund bij de verdere ontwikkeling van hun eigen basisvaardigheden en tegelijkertijd leren hun kinderen te ondersteunen in de taalontwikkeling. Om dit te bereiken is het enerzijds nodig om bibliotheekprogramma’s voor volwassenen en voor kinderen in samenhang met elkaar aan te bieden. Anderzijds pleit het voor een structurele samenwerking tussen de Bibliotheek en haar partners.

Informatie en ervaringen gebundeld in online magazine

We hebben praktijkvoorbeelden, ervaringen en wetenschappelijke inzichten over gezinsaanpak gebundeld in een online magazine. Interessant voor adviseurs/specialisten die hier dagelijks mee bezig zijn, maar ook een manier om andere geïnteresseerden mee te nemen en te informeren over gezinsaanpak.

Online magazine gezinsaanpak

Toolkit

De tijd is rijp om met stakeholders en lokale partners hierover in gesprek te gaan. Om de Bibliotheek te ondersteunen bij het vertellen van een krachtig verhaal heeft Rijnbrink in 2018 een toolkit Gezinsaanpak ontwikkeld. Deze toolkit is in samenwerking met Stichting Lezen en verschillende Bibliotheken ontwikkeld, speciaal voor de Gelderse en Overijsselse Bibliotheken.

De toolkit van Rijnbrink bestaat uit:

  • Fysiek uitklapbare folder (beschikbaar gesteld voor Gelderse en Overijsselse Bibliotheken)
  • Digitale versie van de folder en praatplaat
  • PowerPoint presentatie

De toolkit visualiseert het verhaal van de cyclus van laaggeletterdheid binnen het gezin, hoe dit van generatie op generatie wordt doorgegeven én hoe door structurele samenwerking met partners de cyclus doorbroken kan worden.

De materialen zijn een waardevolle toevoeging in het gesprek met stakeholders, waardoor er lokaal mooie samenwerkingen kunnen ontstaan.

Webinars

Rijnbrink organiseerde twee webinars over Gezinsaanpak. Eén met prof. dr. Roel van Steensel over onderzoek naar de effectiviteit van ouder-kindprogramma’s. En één met dr. Martine van der Pluijm over haar onderzoek en aanpak ‘Thuis in Taal’ dat gaat over het aangaan van partnerschapsrelaties met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen.


Bekijk hier het webinar met prof. dr. Roel van Steensel terug

Bekijk hier het webinar met dr. Martine van der Pluijm terug

Alleen samen kan de cyclus van laaggeletterdheid doorbroken worden!