Volop kansen SPUK aanvraagronde: wie volgt Bibliotheek Doesburg?

De tweede SPUK aanvraagronde gaat 15 november van start. Is jouw Bibliotheek al klaar voor indienen? Bibliotheek West-Achterhoek diende vier aanvragen in tijdens de eerste SPUK aanvraagronde voor bibliotheekondersteuning, en één ervan werd goedgekeurd in de gemeente Doesburg.

Wieb Broekhuijsen, directeur-bestuurder van Bibliotheek West-Achterhoek, vertelt: “De overige twee gemeenten hebben de steun eigenlijk net zo hard nodig, want ook daar is de afgelopen jaren fors bezuinigd op het bibliotheekwerk en zijn vestigingen (en de goede oude bibliobus) opgedoekt. Maar de gemeente Doetinchem had op de ranglijst ‘slechts’ 10 punten en de gemeente Bronckhorst 0. Daardoor vielen tijdens de eerste aanvraagronde deze twee gemeenten buiten de boot. De gemeente Doesburg verhuist naar een nieuw stadhuis en heeft daar zoveel mogelijk maatschappelijke partners en het gemeentearchief bij betrokken. We gaan het budget besteden aan de inrichting van de nieuwe locatie en het versterken van de samenwerking met de maatschappelijke partners binnen en buiten het nieuwe stadhuis”.

Klein maar fijn
“De inwoners krijgen een gloednieuwe Bibliotheek die aan de eisen van deze tijd voldoet. Er is een groot werkcafé waar bezoekers van het Taalhuis kunnen oefenen met taalmaatjes. Er komt een ontwikkelplein waar we samen met maatschappelijke partners mensen op weg helpen en mensen uitnodigen om (verder) te leren en mee te doen. De studieplekken voorzien in een behoefte voor jeugd. Een aparte hoek voor ouders met jonge kinderen inspireert tot (voor-)lezen en samen plezier hebben. Ook komt er een Bieblab (maakplaats) in het pand, waar de jeugd van Doesburg kan oefenen met digitale en innovatieve technieken. De nieuwe Bibliotheek in Doesburg wordt – net zoals Doesburg zelf – klein maar fijn!”

Sparren en snelle ondersteuning
“De webinars, de voorbereiding samen met relatiemanager Willy Blom, het sparren en de snelle en adequate ondersteuning van Rijnbrink hebben heel goed geholpen!”

Wil je, net als Wieb, ondersteuning bij de tweede ronde SPUK-aanvraag? Neem dan contact op met één van onze relatiemanagers.

Meer informatie