Het goede gesprek: nieuw gespreksmodel voor bibliotheken

Goed, gezond én gemotiveerd je werk kunnen doen. Dat vraagt om continue afstemming rondom wensen, behoeften en verwachtingen van organisatie en medewerker. Een waardevolle bijdrage leveren wil toch iedereen? De afdeling HR van Rijnbrink ontwikkelde daarom een nieuw gespreksmodel. Waarom? Om leidinggevenden en medewerkers in de bibliotheek te helpen het goede gesprek te voeren.

Vanuit verschillende bibliotheken kwam input voor het maken van het nieuwe gespreksmodel. Waar het oude formulier zich vooral richtte op het behalen van resultaten geformuleerd vanuit de organisatie, stimuleert het nieuwe model veel meer de dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Er is meer aandacht voor reflectie én het vragen van feedback.

Eigen regie & inzicht

Met het nieuwe model neemt de medewerker meer de regie op zijn eigen ontwikkeling, functioneren en welbevinden. De leidinggevende kan tijdens het gesprek de rol van coach op zich nemen, persoonlijke aandacht of waardering geven en krijgt inzicht in wat hij of zij kan doen om de medewerker verder te ondersteunen.

Focus door interactieve mindmap

De visuele en interactieve mindmap helpt te bepalen waar de focus op moet liggen tijdens het gesprek. Daarnaast welke onderwerpen op dat moment prioriteit hebben. Besproken onderwerpen en gemaakte afspraken leg je direct vast. Om in gesprek te blijven en snel terug te grijpen op besproken onderwerpen, sla je het document op in het digitale personeelsdossier en pak je het er makkelijk bij tijdens een vervolggesprek.

Aan de slag!

Nieuwsgierig en zin om aan de slag te gaan? Download het gespreksmodel via onderstaande knop.

CYCLUS ‘HET GOEDE GESPREK’