Wat gebeurt er in jouw gemeente(s)?

Wil je als Bibliotheek een rol van betekenis hebben voor Oekraïense vluchtelingen? Dan is het belangrijk om inzichtelijk te krijgen hoe de opvang er uit ziet in jouw gemeente(s). Ga hiervoor in gesprek met de gemeente en/of zoek op de website van de gemeente: komt er een noodopvang? Zo ja, waar, voor hoe lang, voor hoeveel personen? Worden vluchtelingen (tijdelijk) in huis genomen bij gastgezinnen? Om op een veilige manier gebruik te kunnen maken van deze particuliere opvang bundelen het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils hun krachten. Zij werken aan het werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen en/of woonruimte voor gemeenten.

Je lokale netwerk

Tip: maak jezelf kenbaar bij de gemeente en deze maatschappelijke organisaties en bespreek wat de Bibliotheek kan doen. Benut ook de taalsamenwerking en het taalnetwerk dat ten grondslag aan het Taalhuis ligt. Alle formele en non formele partners zijn hier verenigd!

Is er een noodopvang in jouw gemeente(s)? Onderzoek dan de mogelijkheden voor een pop-up Bibliotheek.

Meld je aan bij de gemeente en/of Vluchtelingenwerk/ Leger des Heils/ Rode Kruis en geef aan welke hulp je kunt bieden aan de noodopvang en ook voor de particuliere opvang.

Als je activiteiten organiseert in de Bibliotheek zoek dan naar een mogelijkheid om dit te communiceren naar de vluchtelingen in de particuliere opvang. Takecarebnb is de uitvoerende instantie voor plaatsing.

Is er in jouw gemeente(s) (vooral) particuliere opvang? Verken dan de mogelijkheden van het Taalcafé als eerste punt voor taal en ontmoeting.