Oekraïense vluchtelingen: het Taalcafé helpt!

Het Taalcafé in de bibliotheken is de uitgelezen plek voor vluchtelingen om de eerste woorden Nederlands te leren en om hen tegelijkertijd een luisterend oor te bieden. Het Taalcafé is immers een plek waar mensen taalondersteuning krijgen en waar je vrij in en uit kan lopen, zonder verdere verplichtingen. In dit bericht vind je een aantal tips voor Taalhuizen, met het oog op de grote stroom Oekraïense vluchtelingen die ons land nu binnenkomt.

Eerste opvang

Betsie van Ravenhorst, specialist Taalvaardigheden bij Bibliotheek Noordwest Veluwe, vertelt: “Een eerste grote behoefte, ook van Oekraïense vluchtelingen, is om wegwijs te worden in onze samenleving. Dat begint onder andere met het leren van de Nederlandse taal. De motivatie hiervoor is vaak heel groot. Bovendien kunnen wij hen vanuit het Taalhuis – afhankelijk van de situatie – ook helpen met het doorverwijzen naar formele taallessen en andere non-formele ondersteuning. Laat de Oekraïense vluchtelingen dus aansluiten bij de Taalcafés, dat is relatief makkelijk te organiseren.”

Tips voor Taalhuizen

Vraag je je af hoe je als Taalhuis vluchtelingen kunt helpen? Betsie geeft een paar tips:

  1. Bouw voort op je bestaande dienstverlening en sluit daar bij aan.
  2. De mensen komen niet vanzelf. Benader de mensen actief en breng het aanbod van het Taalhuis onder de aandacht. De Bibliotheek en het Taalhuis zijn dichtbij voor de mensen!
  3. Benut je contacten en je netwerken. Informeer alle partners en contactpersonen, zoals de formele én non formele Taalhuispartners en ook de kerkgemeenschappen waar bijvoorbeeld veel Oekraïners bij zijn aangesloten. Er ligt vaak al een goed netwerk en zo ontstaan er ook weer nieuwe!
  4. Geef deze partners en netwerken een workshop met in het kort de regels voor taalcoaching bij spreekvaardigheid. Nodig daarbij de vrijwilligers uit die zich bij de gemeenten, kerken en welzijnsorganisaties hebben gemeld om taalcoaching te geven. Ook de reguliere Taalcafé-vrijwilligers kun je uitnodigen, om specifiek aandacht voor het Oekraïens te hebben.
  5. Het helpt als je een heldere visie hebt waar het Taalhuis voor is.

Betsie: “Het kan ook heel waardevol zijn om de hulp van oud-deelnemers aan het Taalcafé in te schakelen. Bijvoorbeeld door hen te vragen of ze willen aanschuiven bij het Taalcafé om te helpen vertalen. Misschien levert dit ook wel nieuwe vrijwilligers op!”

Tip: de Wandelwaaier!

Er zijn veel creatieve varianten van taalcoaching en taalactiviteiten. Zo is er ook de taalwandeling, waarbij taalcoaches en taalmaatjes samen op pad gaan. Leuk en leerzaam om te doen. Maar hoe blijf je in gesprek en hoe breng je structuur aan, zodat oefenen met taal ook echt de focus blijft? Bibliotheek Bollenstreek ontwikkelde in samenwerking met Probiblio de Wandelwaaier: gesprekskaarten voor wandelende taalkoppels.

Meer informatie
  • Veel Nederlandse gemeenten vangen vluchtelingen uit Oekraïne op. Mogen zij een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden volgen vanuit het WEB-budget voor volwasseneducatie? Tel mee met taal zette de huidige regels op een rij.
  • Welke tips heeft Het Begint met Taal voor coördinatoren en taalcoaches die Oekraïense vluchtelingen helpen? Je leest het hier.