Geletterde samenleving

Goed kunnen lezen en digitaal vaardig zijn, is cruciaal om te kunnen functioneren in de samenleving. Tegelijkertijd zien we dat toenemende kansenongelijkheid zorgt voor grote verschillen in de samenleving.

Verschillende onderzoeken en adviezen laten een dalende trend in leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien. Daarnaast kent Nederland een hoog percentage laaggeletterden. Dit vraagt om een actief leesbevorderingsbeleid gericht op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid.

Zo maken wij het verschil

De bibliotheken dragen bij aan:

• het vergroten van het leesplezier
• het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid
• het aanleren van vaardigheden om mee te kunnen doen in een complexere samenleving

Gezamenlijke ambitie

• Het (voor)lezen verankeren in beleid ‘Doorgaande Lijn’
• Een positief leesklimaat creëren wat kinderen motiveert om te lezen.
• Ouders beter toerusten en ondersteunen bij de taalontwikkeling van hun kind om taalachterstand te verminderen.
• Vergroten van digitale geletterdheid van kinderen en jongeren.

Programma’s en projecten

In samenwerking met bibliotheken en netwerkpartners werken we via diverse projecten aan onze gezamenlijke ambitie.

Video

Onze adviseurs denken graag met jou mee hoe jouw bibliotheek het verschil kan maken

Jeannette Hofman

Jeannette Hofman

Programmalijncoördinator Geletterde Samenleving - Overijssel

06 22 38 18 02 jeannette.hofman@rijnbrink.nl
Evelien Wietsma

Evelien Wietsma

Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 22 55 29 38 evelien.wietsma@rijnbrink.nl
Erwin Karst

Erwin Karst

Senior Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 23 47 30 65 erwin.karst@rijnbrink.nl
Karien van Buuren

Karien van Buuren

Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 22 68 20 57 karien.vanbuuren@rijnbrink.nl
Linda Voortman

Linda Voortman

Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 30 19 55 99 linda.voortman@rijnbrink.nl