Meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn opgegroeid met een andere taal naast het Nederlands. In  Nederland heeft 27% van de kinderen op de basisschool en 25% van de kinderen in het voorgezet onderwijs een meertalige achtergrond [1]. Toch is er in de Nederlandse samenleving nog een eentalige norm. Zo wordt er vaak gedacht dat de thuistaal de schooltaal in de weg staat. Maar het is andersom: de talen kunnen elkaar juist helpen. Des te meer reden om aandacht te besteden aan meertaligheid.

Maak kennis met…

Zes meertalige personen schreven een brief aan Bibliotheekdirecteuren in Overijssel en Gelderland. Hierin delen ze hun persoonlijke verhaal, vertellen ze welke rol de Bibliotheek in hun leven speelt en geven zij aan wat de Bibliotheek nog meer voor hen kan betekenen. Dit zijn échte verhalen van échte mensen. Een aantal vrijwilligers en bibliotheken uit ons werkgebied heeft zich ingezet om deze mooie gesprekken te voeren. We hopen dat de brieven inspirerend zijn en laten zien hoe belangrijk het is om meertaligheid te erkennen en te waarden.

De eerste brief die we publiceren is die van Tugba. Klik op de tekst onder de foto om de brief te lezen.

 

 

 

 

 

 

Brief van Tugba

 

 

Meertaligheid als verrijking

Meertaligheid wordt geassocieerd met achterstand. Men denkt vaak dat de moedertaal het leren van het Nederlands in de weg staat. Het tegendeel is waar! Een goede beheersing van de thuistaal staat garant voor een goede beheersing van de schooltaal. Daarbij is het wel belangrijk dat kinderen voldoende en rijk taalaanbod ontvangen [2]. Taalkundig en psychologisch onderzoek laat zien dat de talen elkaar dan kunnen versterken [3].

 

Blogs: aan de slag met meertaligheid

Geïnspireerd om meer te leren over meertaligheid? In haar blogs legt Rijnbrink-adviseur Karien van Buuren uit waarom aandacht voor meertaligheid in de Bibliotheek zo belangrijk is. Ook geeft zij praktische tips en handvaten om direct met meertaligheid aan de slag te gaan. Lees haar blog via onderstaande link.

 

Bronvermelding

[1] Bron:  Peters, L. (2021). Talen die de school in komen. LannooCampus.
[2] Bron: Als eentaligheid tot het verleden behoort. (2020). Nuffic.nl. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.nuffic.nl/nieuws/als-eentaligheid-tot-het-verleden-behoort 
[3] Bron: Wat iedereen moet weten over de taalontwikkeling van kinderen in een diverse samenleving. (2019). UU.nl. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.uu.nl/sites/default/files/oratietekst_elma_blom.pdf