Verbeterde onderwijscollecties schooljaar 2022/2023

Als leerkracht wil je je leerlingen het beste leesonderwijs bieden. De laatste jaren hebben zich veel nieuwe inzichten voorgedaan. De vernieuwde onderwijscollectie sluit hier op aan.  Wat de vernieuwde projectcollecties precies inhouden, dat lees je hieronder.

De vernieuwde onderwijscollectie sluit aan bij nieuwe inzichten die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan het belang van het aanbieden van verschillende materialen, het laten aansluiten van je leesonderwijs aan het thema waar je op school aan werkt, en aan de waarde van rijke teksten. Onze onderwijscollecties bestonden altijd uit verschillende soorten collecties. Dit waren collecties rondom een thema (projectcollecties) en leesboekcollecties die voor langere tijd geleend werden (wisselcollecties). De focus komt in de nieuwe situatie te liggen op projectcollecties. Dat betekent dat de wisselcollecties voor de voorschoolse periode en het basisonderwijs verdwijnen. Ook vervangen de vernieuwde projectcollecties het Mandjeslezen, en de methodecollecties Topondernemers en Piramide.

Inzet op geliefde thema’s

Veel (voor)scholen werken met thematisch onderwijs. Vaak zijn het thema’s die uit de schoolmethodes naar voren komen, of hebben ze te maken met de tijd van het jaar. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als kriebelbeestjes of Nederland. Uit is naar voren gekomen welke thema’s geliefd zijn op de Overijsselse voorscholen en basisscholen. Vaste thema-pakketten voorzien in de behoeften van (voor)scholen. Op deze manier wordt de collectie efficiënt ingezet. In totaal gaat het om bijna veertig verschillende thema’s die geschikt zijn voor deze doelgroepen.

Van prentenboek, leesboek tot informatief boek

Er is niet alleen gekeken naar de gewenste thema’s, maar ook naar de gewenste en bewezen effectieve inhoud van de collectie. Dat betekent dat er aandacht zal zijn voor allerlei verschillende boeken: van poëzie tot prentenboeken, en van leesboeken tot informatieve boeken. Ook wordt gekeken naar rijke teksten en diversiteit in jeugdboeken.

Strippenkaarten en uitleentermijnen

In de oude situatie werd gebruikgemaakt van een strippenkaart van 1 , 5 of 10 strippen. Dit blijft in de nieuwe situatie hetzelfde. Wat wel verandert is de uitleentermijn. Deze verschuift van 4 weken naar 6 weken. Zo is er iets langer de tijd om met de boeken aan het thema te werken.

Toekomstige bestellingen eenvoudig via webshop

De verschillende thema’s worden vanaf schooljaar 2022/2023 aangeboden via een webshop. Zo kan elke (voor)school of Bibliotheek eenvoudig collecties bestellen. Een enkele collectie bestellen of direct voor een heel schooljaar inplannen, het kan! Er zijn strippenkaarten beschikbaar. Staat het gewenste thema er onverhoopt toch niet tussen? Dan kan dat eenvoudig online worden gemeld. Zo blijft Rijnbrink op de hoogte van de actuele vraag en het aanbod.

Ga naar de pagina van Onderwijscollecties


Wisselcollecties voortgezet onderwijs

Los van de Onderwijscollecties voor kinderen in de leeftijd tussen 0-12 jaar zijn er Wisselcollecties voor het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Een Wisselcollectie bestaat uit tenminste 40 boeken en wordt voor een jaar geleend. De prijs per jaar bedraagt € 5,27 per boek (exclusief 9% btw). Tussentijds wisselen is mogelijk voor 50% van de prijs. Meteen van start? Vraag een Wisselcollectie aan via dit formulier.