Onderwijscollecties

De collectie is één van de belangrijke onderdelen voor een stimulerende leesomgeving. Als bibliotheek wil je graag een optimale collectie aan scholen kunnen aanbieden. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld omdat je eigen collectie niet toereikend is. De onderwijscollecties van Rijnbrink bieden een uitkomst.

Er zijn helaas geen collecties voor de Kinderboekenweek voor groep 1/2 meer beschikbaar.

Projectcollecties en Piramidecollecties

Een projectcollectie is bedoeld voor de voorschoolse periode en het primair onderwijs. Een collectiepakket bevat 15 tot 20 verschillende soorten materialen als prentenboeken, poëzie, fictie en non-fictie passend bij een thema. Zo’n pakket is ideaal als aanvulling op de schoolbibliotheek, maar bijvoorbeeld ook voor thematisch gebruik in de klas. Elk pakket sluit aan bij de leesinteresses en leeftijd van de leerlingen. Het pakket wordt geleend voor 4 weken en dient minstens 4 weken van tevoren aangevraagd te worden.

Het pakket kan worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier hieronder. Het is mogelijk een eenmalige collectieaanvraag te doen, maar een abonnement is voordeliger.

Abonnementsvormen en kosten

Het abonnement voor project- en Piramidecollecties werkt volgens een strippenkaart. Eén collectie voor een periode van 4 weken kost één strip, twee collecties voor een periode van 4 weken kost twee strippen, et cetera. Je kunt een abonnement afsluiten van 10 of 5 strippen. Het abonnement loopt automatisch door als de strippen zijn afgelopen.

Kosten groot abonnement (10 strippen)             €98,20

Kosten klein abonnement (5 strippen)                 €55,10

Eenmalige projectcollectie                                          €36,35

Prijs is exclusief 9% BTW.

Wisselcollecties

Een wisselcollectie is een collectie die bestaat uit minimaal 40 boeken. Je leent deze collectie voor een jaar, maar het is mogelijk tussentijds de collectie voor 50% van de huurprijs om te ruilen. Deze collectie is beschikbaar voor het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo.

De kosten bedragen €5,00 per boek per jaar, exclusief 9% BTW.

Contactpersonen

Voor projectcollecties: Constance Melissen en Daphne ten Siethof.
Voor wisselcollecties: Erwin Karst.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Constance Melissen

Constance Melissen

Projectmedewerker Educatie, Cultuur en Samenleving

06 10 26 98 82 constance.melissen@rijnbrink.nl
Daphne ten Siethof

Daphne ten Siethof

Projectmedewerker Educatie, Cultuur en Samenleving

06 82 05 76 62 daphne.tensiethof@rijnbrink.nl
Erwin Karst

Erwin Karst

Senior Adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving

06 23 47 30 65 erwin.karst@rijnbrink.nl