Programma Toekomstkracht – Samenwerking Bibliotheek en gemeente versterken

Het programma Toekomstkracht Overijsselse Bibliotheken gaat om een versterkte samenwerking tussen gemeenten, bibliotheken, de provincie en Rijnbrink. Waarom is die samenwerking zo belangrijk? En wat levert het op? In gesprek met Roy de Witte, gedeputeerde van de provincie Overijssel, en Bernard Fransen, bestuurder van Rijnbrink.

Roy de Witte: “In Overijssel vinden we het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. En hoewel dat eenvoudig klinkt, is de werkelijkheid dat in onze provincie nog teveel inwoners laaggeletterd zijn en bepaalde basisvaardigheden missen om mee te kunnen doen. De bibliotheek speelt een cruciale rol bij het bevorderen van die basisvaardigheden en is uniek in zijn soort.”

De bibliotheek is uniek

“Het is soms de enige voorziening in een kern of dorp. En het enige gebouw waar je geen geld hoeft uit te geven, maar waar iedereen terecht kan voor onafhankelijke informatie. Daarnaast is de bibliotheek een culturele voorziening én voor iedereen. Dat maakt dat de bibliotheek een belangrijke speler is in thema’s als inclusie, bestrijding van eenzaamheid en het leefbaar houden van het platteland. Het is een essentiële voorziening voor de samenleving. De bibliotheek helpt mensen hun weg te vinden in deze steeds digitaler wordende wereld, door bijvoorbeeld te helpen met het aanmaken van een coronabewijs in een app. Maar ook een plek waar je je huiswerk kan maken, waar je kennismaakt met een digitale printer en uiteraard om te lezen! Eigenlijk is de bibliotheek het antwoord op de vraag hoe je als inwoner van Overijssel volwaardig kan meedoen aan de samenleving.

Provinciale subsidieregeling

Daarom zijn we – samen met onze provinciale ondersteuningsinstelling (POI) Rijnbrink – dit programma Toekomstkracht Overijsselse Bibliotheken gestart om te zorgen voor toekomstbestendige bibliotheekorganisaties, voor iedere inwoner van Overijssel. Een belangrijke bouwsteen van dit programma is de bijbehorende provinciale subsidieregeling. Een voorwaarde voor deze subsidie is cofinanciering vanuit de gemeente. Dat maakt dat de bibliotheek en gemeente samen moeten nadenken over welke activiteiten zij willen ontwikkelen, verbeteren en/of vernieuwen passend bij hun lokale maatschappelijke opgave.”

Roy de Witte en Bernard Fransen maakten gezamenlijk een ronde langs de bibliotheken in de 25 gemeenten in Overijssel en gingen in gesprek over waar de toekomstkracht van de bibliotheek ligt en over de rol van Rijnbrink, provincie en gemeente hierbij.

Roy de Witte: “Onze provinciale rol ten aanzien van bibliotheken is onder andere om innovatie van de bibliotheken te stimuleren. Het is aan de gemeente en de bibliotheek om in gezamenlijkheid te bedenken wat er specifiek voor een gemeente, dorp of kern nodig is. Op deze wijze kunnen we onze rol goed invullen: kijken wat er nodig is, stimuleren met regelingen, alert zijn op landelijke ontwikkelingen en onze POI Rijnbrink inzetten waar het nodig is.”

Bernard Fransen: “Met de provinciale subsidieregeling kan de bibliotheek haar nieuwe rol nog meer verstevigen in onze voortdurend veranderende samenleving. Het geeft de bibliotheek de kans om te blijven innoveren en vooruit te bewegen. Ik hoop dat deze financiering een eerste stap is in de richting van een structureel aanbod om de beweging vooruit ook echt te kunnen verankeren.”

Versterkte integrale samenwerking

Bernard Fransen ziet net als Roy de Witte veel toegevoegde waarde in de versterkte samenwerking tussen bibliotheek en gemeente. “Als POI is het onze opdracht vanuit de provincie om de bibliotheken te ondersteunen. Maar ook gemeenten kunnen wij goed helpen. We kennen zowel de context van de bibliotheek als de verschillende beleidssectoren. Dat maakt dat we gemakkelijk een brug slaan naar het gemeentebeleid”, aldus Bernard.

“De samenleving kent verschillende maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld basisvaardig zijn en kansengelijkheid voor iedereen. Zowel de gemeente als de bibliotheek hebben een rol in het oppakken van deze uitdagingen. In mijn ogen is het noodzaak dit integraal te doen. Dat maakt dat we elkaar kunnen wijzen op gezamenlijke verantwoordelijkheden. Een integrale samenwerking en ondersteuning zorgt voor de grootste kans van slagen. Door bundeling van kennis, ervaringen en middelen bouwen wij samen aan een goede (lees)infrastructuur voor inwoners om basisvaardig te zijn en blijven.

Met de provinciale subsidieregeling krijgt de bibliotheek extra slagkracht om specifieke vraagstukken per bibliotheek, gemeente of dorp aan te pakken. Daarbij gaat het niet alleen om een goede (lees)infrastructuur of basisvaardig zijn, maar ook wat er nodig is om de bibliotheek toekomstbestendig te maken. Het is mooi om te zien dat het belang en de toegevoegde waarde van de bibliotheek steeds meer landelijk, provinciaal en gemeentelijk wordt erkend. Daardoor kunnen we vanuit Rijnbrink ook steeds beter de bibliotheken ondersteunen.”

Meer weten?

Lees het magazine Toekomstkracht. In dit magazine staan voorbeelden over mooie samenwerkingen en wat gemeenten en bibliotheken voor inwoners kunnen betekenen. Daarnaast staat in dit magazine achtergrondinformatie over de (landelijke) maatschappelijke opgaven waar binnen het bibliotheekstelsel aan gewerkt wordt en de verschillende financieringsmogelijkheden.

Bekijk het magazine