Ontwikkelkaart trainingsaanbod vrijwilligers publieke dienstverlening

Samen met medewerkers dragen vrijwilligers in bibliotheken en culturele organisaties bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het is belangrijk om te zorgen dat vrijwilligers en medewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Training en scholing zijn daarbij onmisbaar. Niet alleen voor de eigen ontwikkeling, maar ook voor die van de organisatie.

Om te laten zien welke mogelijkheden er zijn, is er nu een ontwikkelkaart gemaakt. Deze kaart is vooral bedoeld voor (vrijwillige) medewerkers in de publieke dienstverlening en voor vrijwilligerscoördinatoren. Per thema vind je een greep uit het belangrijkste trainingsaanbod voor deze doelgroepen. Het volledige aanbod is te vinden op www.rijnbrink.nl/campus.

ONTWIKKELKAART VRIJWILLIGERS

Heb je vragen over de ontwikkelkaart of wil je meer weten over het aanbod? Neem gerust contact met ons op via vrijwilligers@rijnbrink.nl.