Geef leren & ontwikkelen een boost!

De Bibliotheek verandert voortdurend en het aanbod is de afgelopen jaren enorm verbreed. Deze veranderingen zijn ook van invloed op jou en jouw collega’s. Als leidinggevende zijn thema’s als gezond werken en werkplezier super belangrijk. Daarom investeert BibliotheekWerk de komende tijd volop in duurzame inzetbaarheid binnen de bibliotheekbranche door middel van drie kosteloze coachtrajecten. Daarnaast kunnen medewerkers via Rijnbrink ook een beroep doen op persoonlijke ontwikkelingscoaches. Zodat jouw medewerker straks een goed beeld heeft over zijn of haar talenten en (toekomst)mogelijkheden en toewerkt naar meer werkplezier, vitaliteit en balans. Er wordt gebruik gemaakt van diverse instrumenten zoals TMA en DISC.

Er zijn verschillende trajecten die Rijnbrink aanbiedt op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. Hieronder zijn enkele trajecten uitgelicht.

Talentontwikkeltraject
In een persoonlijk talentontwikkeltraject krijg je advies of ondersteuning bij hoe je je verder kan ontwikkelen, krijg je meer zicht op wat bij je past aan werkzaamheden en omgeving en hoe je met meer energie en plezier je werk kan doen. Jij staat centraal en we gaan uit van jouw kracht, potentie en talenten. Meer informatie.

Team Ontwikkeltraject
Of ga als team aan de slag voor een effectievere samenwerking en communicatie. Je wilt als team graag meer verbinding, groeien en leren van elkaar. Met behulp van allerlei werkvormen worden in een veilige setting in een dag(deel) elkaars (gedrags)voorkeuren en stijlen uitgewisseld, maar wordt ook zichtbaar hoe iedereen reageert vanuit zijn of haar eigen perspectief op eenzelfde gebeurtenis. Meer informatie.

Duurzame inzetbaarheid
Het is ook mogelijk om onderzoek te laten doen naar het vergroten van duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie. In individuele gesprekken met medewerkers wordt er een goed beeld geschetst van de individuele mogelijkheden (bijv. rondom mobiliteit, flexibiliteit en competenties), maar ook van de werkomgeving (bijv. cultuur, leiderschap en omstandigheden). Er kunnen wetenschappelijke meetmethodieken en modellen ingezet worden, zodat je goed zicht krijgt op duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie. Dit inzicht gebruik je om proactief interventies in te zetten en een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te realiseren dat resultaatgericht is.