Gezamenlijke bezwarencommissie functiehuis OB/KE

Per 1 januari 2023 wordt er een nieuw (generiek) functiehuis ingevoerd voor de branches Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie: het functiehuis OB/KE. De invoering van dit functiehuis is vastgelegd in de cao.

infographic VOBZoals eerder door de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) is gecommuniceerd kunnen bibliotheken als werkgever er voor kiezen om een bezwarencommissie rondom de functie-indeling OB/KE regionaal in te richten.

Rijnbrink biedt nu de mogelijkheid voor Gelderse en Overijsselse bibliotheken en gecombineerde instellingen om gebruik te maken van een regionale bezwarencommissie rondom het nieuwe functiehuis.

Ben je een werkgever uit een andere provincie en wil je ook gebruik maken van deze bezwarencommissie? Neem dan eerst contact op met Marte Janssen (zie contactgegevens onderaan dit bericht).

Hoe neem je deel?

  • Lees het reglement:

Reglement Gezamenlijke Bezwarencommissie functie-indeling OB/KE

  • Vul voor deelname onderstaand formulier ‘Verzoek tot inrichten van een bezwarencommissie’ in en mail deze naar: bezwarencommissie@rijnbrink.nl

Formulier ‘Verzoek tot inrichten van een bezwarencommissie’

  • Het bezwarenformulier dat medewerkers van een bibliotheek of van een gecombineerde instelling kunnen gebruiken om bezwaar te maken:

Formulier ‘Indienen van een bezwaar mbt functie-indeling’