Aan de slag met leerteams Geletterde Samenleving

We werken vanuit alle Bibliotheken aan een geletterde samenleving. Maar hoe blijven we zelf bij? Hoe vertalen we (nieuwe) inzichten vanuit de wetenschap en praktijk naar onze alledaagse werkpraktijk? Leerteams bieden uitkomst!

Waarom aan de slag met leerteams?

Als maatschappelijk educatieve bibliotheek zijn we in de brede zin gericht op de ontwikkeling van alle burgers. Maar de veranderingen in de samenleving vragen ook veranderingen in de bibliotheek. Wat vraagt dit van onszelf? Wat betekent het voor onze eigen manier van leren, het opdoen van nieuwe kennis en vooral de toepassing ervan? Sommige (inhoudelijke) vraagstukken vragen voortdurende aanpassing van de organisatie, maar ook van medewerkers.

Het volgen van een opleiding of training kan goed bijdragen aan de professionele ontwikkeling, maar er is ook al een langere tijd een verschuiving merkbaar naar leren en ontwikkelen op de werkplek waarbij leren direct wordt toegepast in de praktijk. Hierbij wordt er vanwege de complexiteit van de verandering niet geleerd vanuit een vast curriculum, maar is het leren juist een proces waar al pratende en werkende gezamenlijk vorm aan wordt gegeven.

In de afgelopen jaren heeft Rijnbrink op verschillende manier gewerkt aan deskundigheidsbevordering van en samen met bibliotheekmedewerkers. Denk aan kenniscirkels, themadagen, proeverijen, interne en externe trainingen en online webinars. Deze vaak ‘losse leeractiviteiten’ zullen blijven, maar worden deels vervangen door een andere vorm.

Op basis van diverse gesprekken met bibliotheken, evaluaties van de leeractiviteiten en de ontwikkeling in de sector gaan we namelijk starten met leerteams. Een leerteam sluit goed aan bij de geschetste veranderingen en kan een manier zijn om het leren en ontwikkelen in het Gelders en Overijssels Bibliotheeknetwerk gezamenlijk en praktisch vorm te geven.

Een leerteam in het kort

Een leerteam is een vaste groep bibliotheekprofessionals van diverse bibliotheken, die met een gekozen thema aan de slag gaan, samen leren en richting bepalen, maar begeleiding krijgen op proces en inhoud. De deelnemers (6 –10 per leerteam) committeren zich voor minimaal 1 jaar. In dat jaar zijn er een aantal sessies waarin een leerteam bij elkaar komt. Tussen die sessies kan er ook inzet gevraagd worden. Het hoofdthema loopt als rode draad door alle sessies. De inhoud van de sessies wordt echter bepaald door de groep en de bij aanvang geformuleerde leerdoelen. Ook is het uitgangspunt dat uitwisseling en intervisie net zo belangrijk is als het opdoen van nieuwe kennis over het thema.

Samen verdiepen voor de jeugd, jongeren en gezinnen

“Het concept van leerteams starten we vanuit de programmalijn Geletterde Samenleving (jeugd & educatie). Tijdens de introductiebijeenkomst die in september 2022 plaatsvond, bleek dat er bij veel bibliotheekmedewerkers belangstelling is om op deze manier het leren en ontwikkelen verder vorm te geven. De hoofdthema’s van de leerteams zijn geformuleerd op basis van de actualiteiten bij de meeste bibliotheken en sluiten aan bij de netwerkagenda.

Meer weten over leerteams, de thema’s en aanmelden?

KLIK HIER