Impact in de Praktijk – Taalachterstand

Dieuwke de Goede, Bibliotheek Kampen: “Als Bibliotheek werken we aan het voorkomen en terugdringen van taalachterstanden bij kinderen. Daarvoor krijgen we subsidie van de gemeente. Tot nu toe bestond onze verantwoording uit bereikcijfers en toelichtende tekst. Dat is waar de gemeente om vroeg. Maar… gaat het daar wel om?”

Is dat ook wat wij vinden dat de gemeente zou moeten willen weten? Of hebben we een rijker verhaal te vertellen? Deze cijfers laten immers niet zien wat we nu écht betekend hebben voor kinderen en hun ouders. Daarom hebben we besloten om in onze verantwoording meer te focussen op effect en impact.

Effect op taalontwikkeling

We verzamelen als bibliotheek veel informatie. Daardoor weten we bijvoorbeeld hoeveel kinderen leesplezier ervaren en hoeveel kinderen thuis daadwerkelijk een boek lezen. En uit onderzoek weten we wat het effect daarvan is op de taalontwikkeling. Deze combinatie van onze lokaal gemeten effecten en uit onderzoek bekende impact hebben we samengevat in een Impact Infographic. Daarin hebben we ook de bereikcijfers opgenomen, zodat die zeker niet worden gemist.

In gesprek met de gemeente

Op basis van deze Impact Infographic zijn we met de gemeente in gesprek gegaan. Wat valt op, waar zien we dat we effect hebben, waar zien we knelpunten of kansen? En waar liggen onze gezamenlijke prioriteiten? De gemeente is positief over deze aanpak. Onze beleidsambtenaar gebruikt de Impact Infographic om de rol van de bibliotheek in de gemeente nog beter uit te dragen. Ook verstevigt deze aanpak onze positie als proactieve en gelijkwaardige gesprekspartner.

Laten zien dat we ertoe doen

Voor onszelf is het fijn om een document te hebben dat we ook op andere momenten en in andere contacten kunnen gebruiken. De informatie is compact en aantrekkelijk verbeeld. Hiermee kunnen we niet alleen extern laten zien wat we bereiken, maar ook intern duidelijk maken dat we ertoe doen. Dat maakt ons trots. Want we doen belangrijk werk en we zijn van waarde!

Ik hoop dat deze blog je heeft geïnspireerd om ook planmatiger aan de slag te gaan met data en impactgericht verantwoorden. Als je vragen hebt, laat het mij dan gerust weten. En nu? We hebben de smaak te pakken. Op naar nog meer impact!

Dieuwke de Goede
Bibliotheek Kampen

Deze gastblog is gemaakt door Dieuwke de Goede van Bibliotheek Kampen. Zij is een expert op het gebied van taal en ontwikkeling. In deze blog vertelt ze ons waarom het zichtbaar maken van de impact van lezen en leesplezier zo belangrijk is. Wil je meer weten? Bekijk de Themapagina Impact en data.