We werken samen met Bibliotheken op provinciaal niveau en lokaal niveau. Samen met Bibliotheken ontwikkelen we hoogwaardige, passende producten en diensten die de kerntaken van de Bibliotheek ondersteunen en die haar helpen om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid van burgers.