Een leefbare samenleving is er een waarin iedereen mee kan doen - dat is onze overtuiging. Meedoen is alleen mogelijk wanneer mensen beschikken over (digitale) basisvaardigheden zoals taal en gebruik van media - wanneer kennis toegankelijk is, mensen zich cultureel kunnen uiten en elkaar kunnen ontmoeten.