Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nieuws & Pers

Rijnbrink voerde in opdracht van de Bibliotheek West-Achterhoek een onderzoek uit naar de digitale vaardigheden die ouderen nodig hebben om aangehaakt te kunnen blijven bij de zorg.

De drie Pabo’s in Zwolle initieerden samen met Rijnbrink en Stadkamer een voor Overijssel unieke post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider.

Hoe helpen we mensen om de snel veranderende maatschappij bij te houden? Welke vaardigheden hebben zij nodig en hoe kunnen we samen zorgen voor een sterke helpende hand?

2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook je kind voorlezen.

Overijssel Verwoord start in september met een leesclub voor de hele provincie. Niemand minder dan schrijver Tommy Wieringa stelt een leeslijst voor de leesclub samen.

Met de subsidieregeling Proeftuin Overijssel wil Rijnbrink bevorderen dat leerlingen uit het VO op basis van vragen die bij henzelf leven in contact komen met culturele instellingen en kunstenaars uit hun provincie.