Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nieuws & Pers

Meer halen uit de mensen, minder leunen op controle door managers; het doel van een aantal Twentse bibliotheekorganisaties.

Op 11 oktober 2018 besprak Klaas van er Schaaf het boek 'Gebrek is een groot woord' van Nina Polak voor begeleiders van leeskringen uit Overijssel.

Provincie Overijssel werkt, net als Rijnbrink, aan de totstandkoming van duurzaam beleid op het gebied van cultuuronderwijs. Na het in 2013 beklonken landelijke Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, volgt nu de provinciale variant daarvan voor Overijssel. 

De landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst organiseert op maandag 17 december een bijeenkomst voor Bibliotheken. De dag staat in het teken van het zelf meten van effecten bij gebruikers en het aantonen van de maatschappelijke impact van de Bibliotheek in het educatieve en sociale domein.

Rijnbrink voerde in opdracht van de Bibliotheek West-Achterhoek een onderzoek uit naar de digitale vaardigheden die ouderen nodig hebben om aangehaakt te kunnen blijven bij de zorg.

De drie Pabo’s in Zwolle initieerden samen met Rijnbrink en Stadkamer een voor Overijssel unieke post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider.