Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nieuws & Pers

De allereerste Trendcurve voor Bibliotheken is beschikbaar.

In Twente is vorige maand een groep van 94 studenten gestart met voorlezen en (taal-) spelletjes bij nieuwkomersgezinnen.

Mensen met lage (digi)taal- en basisvaardigheid helpen om mee te doen aan de samenleving; het doel van (Digi)Taal Werkt!

Samen in actie om laaggeletterdheid aan te pakken, want iedereen heeft recht op goed kunnen lezen en schrijven. 

De ‘Mystery Guest’ van Bibliotheekblad bezocht Kampen en beschreef haar bezoek aan de bibliotheek aan de IJssel.  

Meer halen uit de mensen, minder leunen op controle door managers; het doel van een aantal Twentse bibliotheekorganisaties.