Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nieuws

Nieuws |

De 12-jarige Sarah van Pruissen uit Zwolle is winnaar van de 25e Nationale Voorleeswedstrijd. Sarah mag zich nu een jaar lang 'De Nationale Voorleeskampioen 2018' noemen.

Nieuws |

Samen met partnerorganisaties van Iktoon en CultuurDeelJe ondertekende Rijnbrink een brief aan minister Van Engelshoven van OCW, IPO en VNG. Belangrijkste oproep: 'Sluit een landelijk akkoord over cultuurparticipatie met gemeenten en provincies.'

Nieuws |

"Kinderen die mee hebben gedaan aan de VoorleesExpress presteren significant beter op tekstbegrip." Uit rapport: "Effectiviteit van de VoorleesExpress", Broens & van Steensel in voorbereiding, Erasmus Universiteit, 2018, in opdracht van Kunst van Lezen.

Nieuws |

Vanaf 1 april tot en met 1 juni 2018 worden scholen en cultuuraanbieders in Overijssel weer uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Nieuws |

In het interview in Bibliotheekblad 4 sparren de vijf beste bibliothecarissen, waaronder Rijnbrink-adviseur Mark Deckers, over de toekomst van het vak bibliothecaris.

Nieuws |

Festival Woest, van 28 mei t/m 1 juni, is een vernieuwend culltuurfestival voor jongeren, met 's avonds een programma voor mensen die zich met Cultuureducatie bezighouden.