Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.


Een korte terugblik met highlights: 

  • Start met impact! Wat wel én wat juist niet werkt in een gesprek met een laaggeletterde kwam duidelijk naar voren tijdens een interactief regietheater. 
  • Wat kenmerkt een goede basis voor samenwerking? Het model van Henk Volberda in het kort: dienend leiderschap, co-creatie, werken vanuit vertrouwen, focus op bewustmaken vanuit belangen, initiatief nemen, experimenteren en regels breken.
  • Ervaren hoe samenwerken vraagt om continu kijken en aanpassen door een "String excercise": interactie, touwen, samenwerking, teams en onverwachte situaties.
  • In dialoog over belangen, samenwerking met anderen en succesvolle initiatieven.
  • De meest succesvolle piraat ooit kwam aan bod door de 18 Minuten Man. Hoe werkten ze samen in 1700/1800 en wat is de link met hoe wij dagelijks samenwerken? 
  • Muziek!

Bekijk hieronder de impressie in beeld.