Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Geplaatst door op met onderwerp

De digitalisering van de maatschappij én de overheid vraagt om digitale vaardigheden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Zo’n 4 miljoen mensen ondervinden problemen bij digitaal contact met de overheid.

Bibliotheken en acht publieke dienstverleners helpen burgers dicht bij huis om te gaan met de digitale overheid en werken samen in het programma Digitale inclusie.

Het gaat om de Manifestgroepen Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV en andere sluiten binnenkort aan.

Intensivering aanbod cursussen digivaardigheden
In deze samenwerking verwijzen deze partijen mensen door naar de bibliotheek bij hen in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan computercursussen waarmee ze digitaal vaardiger worden. Deze cursussen worden nu al gegeven en worden in dit project geïntensiveerd.

Informatiepunten Digitale Overheid
Daarnaast kunnen mensen bij de Informatiepunten Digitale Overheid in de bibliotheek terecht met vragen over de dienstverlening van de deelnemende organisaties. Daar worden ze verder geholpen met vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, belasting of PGB. Bibliotheekmedewerkers helpen hen op weg of verwijzen door naar de lokale partners als het gaat om persoonsgebonden informatie.

Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken op voor deze ondersteuning. In de provincies Gelderland en Overijssel gingen in 2019 de bibliotheken Hengelo, Dalfsen en Rivierenland van start met een Informatiepunt Digitale Overheid. In 2020 en 2021 volgen de andere bibliotheken uit Gelderland en Overijssel.

 Rijnbrink begeleidt bibliotheken onder andere bij de uitvoering van deskundigheidsbevordering voor de medewerkers van het Informatiepunt. Daarnaast ondersteunt ze met het zichtbaar maken van het lokale aanbod op de sociaal-educatieve kaart.