Wij werken in opdracht van de Provincie Gelderland en de Provincie Overijssel

Nieuws

Nieuws |

De 12-jarige Sarah van Pruissen uit Zwolle is winnaar van de 25e Nationale Voorleeswedstrijd. De wedstrijd werd gisteren gehouden in een volle Schouwburg in Amstelveen. Sarah mag zich nu een jaar lang 'De Nationale Voorleeskampioen 2018' noemen.

Nieuws |

Samen met partnerorganisaties van Iktoon en CultuurDeelJe ondertekende Rijnbrink een brief aan minister Van Engelshoven van OCW, IPO en VNG. Belangrijkste oproep: 'Sluit een landelijk akkoord over cultuurparticipatie met gemeenten en provincies.'

Nieuws |

"Kinderen die mee hebben gedaan aan de VoorleesExpress presteren significant beter op tekstbegrip." Uit rapport: "Effectiviteit van de VoorleesExpress", Broens & van Steensel in voorbereiding, Erasmus Universiteit, 2018, in opdracht van Kunst van Lezen.

Nieuws |

Vanaf 1 april tot en met 1 juni 2018 worden scholen en cultuuraanbieders in Overijssel weer uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Nieuws |

In het interview in Bibliotheekblad 4 sparren de vijf beste bibliothecarissen, waaronder Rijnbrink-adviseur Mark Deckers, over de toekomst van het vak bibliothecaris.

Nieuws |

Festival Woest, van 28 mei t/m 1 juni, is een vernieuwend culltuurfestival voor jongeren, met 's avonds een programma voor mensen die zich met Cultuureducatie bezighouden.